Інформація про коледж

м. Полтава вул. Миколи Дмітрієва, 6 тел.: (05322) 2-79-17 (навчальна частина)Кундій Жанна Петрівна 
Директор медичного коледжу,
кандидат педагогічних наук, 
викладач-методист

Світова громадськість у всі часи надавала морально-етичному фактору в медицині та фармації великого значення. Видатні представники медичної та фармацевтичної професії завжди наголошували на збереженні життя та охороні здоровя людини, на гуманній сутності медицини, вимагали милосердя, чесного і самовідданого виконання медиками та фармацевтами своїх професійних обов’язків згідно з покликанням і совістю. Важко уявити в сучасному суспільстві людину, яка б ніколи не зверталась за допомогою до медика чи фармацевта.

Відомий філософ Авіцена говорив, що медик повинен мати очі сокола, руки дівчини і серце лева. Саме такими якостями повинні бути наділені люди, які у виборі професії зупинилися на рішенні допомагати людям боротися з недугою. Це ті, хто по закінченню медичного коледжу отримають диплом за спеціальністю «Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація».

Медичний коледж УМСА – це сучасний навчальний заклад, який готує спеціалістів, що професійно компетентні, легко адаптуються в новому колективі, орієнтуються в різних напрямах роботи медичного та фармацевтичного працівника, відкриті до сприйняття нових ідей та технологій.

Медичний коледж починає свою історію з 1994 року, коли був створений медсестринський факультет, який проводив підготовку медичних сестер за ступеневою навчальною програмою з медсестринства (молодший спеціаліст, бакалавр). У травні 1995 року було засновано зуботехнічне відділення.

У 2004 році медсестринський факультет і зуботехнічне відділення були реорганізовані в медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, а з 2005 року - медичний коледж Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія”.

В 2008 році було відкрите і успішно функціонує фармацевтичне відділення, а з 2012 року розпочата підготовка молодших спеціалістів – фармацевтів за заочною формою навчання.

На сьогоднішній день в медичному коледжі готують фахівців за такими спеціальностями: 223 Медсестринство (ОПП Медсестринство), 221 Стоматологія (ОПП Стоматологія), 226 Фармація, промислова фармація (ОПП Фармація).

Навчання здійснюється з використанням матеріально-технічної бази коледжу, кафедр Української медичної стоматологічної академії, лікувально-профілактичних та аптечних установ міста Полтави. Для здійснення теоретичної та практичної підготовки студентів в медичному коледжі та на кафедрах академії функціонують лабораторії та кабінети, обладнані необхідним інструментарієм, матеріалами та устаткуванням.

Для проведення занять професійно-орієнтовного циклу обладнані навчальні кімнати, які оснащені спеціальними манекенами-тренажерами.

Велика увага в коледжі приділяється виховній роботі. Студенти беруть участь в організації і проведенні мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів самодіяльної художньої творчості, виставках і ін.

Медичний коледж за роки свого існування випустив сотні випускників, багато з яких займаються викладацькою діяльністю, є керівниками в лікувальних закладах, і, звичайно, велика частка працює медсестрами, зубними техніками та фармацевтами . Сьогодні наш коледж працює на майбутнє, готуючи кадри медичних та фармацевтичних фахівців нової формації – професіоналів- особистостей, котрі чітко розуміють цілі своєї діяльності та відповідальність.


The Medical College begins its history in 1994, when the Nursing Faculty was established. In May 1995, the dental department was founded.

In 2004 the nursing faculty and dental department were reorganized into the medical college of the Ukrainian Medical Stomatological Academy.

Since 2007, foreign citizens are trained in the medical college in such specialties as "Nursing", " Dentistry ", "Pharmacy".

The learning process is provided by include PhD, methodologists, educators of the highest teaching categories.

To facilitate theoretical and practical training of students, the departments of the Academy, medical and pharmaceutical institutions of Poltava are actively involved into the teaching process. Training rooms for the occupation-oriented cycles are equipped with special mannequins and simulators.

The College helps the development of students’ skills by involving them in sports sections.

Why us?

 • High Quality education
 • Highly qualified teaching staff
 • 100% provision of study rooms with telecommunications
 • Computer classes are functioning
 • Free access to the Internet, Wi-Fi
 • Library with electronic catalogs and Internet access
 • Accommodation in comfortable hostels
 • Sports complex equipped with gyms, halls for playing basketball, volleyball, football
 • Participation in city, all-Ukrainian, international events and competitions
 • Exciting student life
 • Student canteen and cafe
 • The possibility to rest at the academic camp