Післядипломна освіта

м. Полтава вул. Миколи Дмітрієва, 6 тел.: (05322) 2-79-17 (навчальна частина)Заступник директора з післядипломної освіти,
к. м. н. Мартиненко Наталія Володимирівна

Післядипломна освіта молодших спеціалістів із медичною освітою в медичному коледжі  Української медичної стоматологічної академії розпочала свою діяльність у 2019 році.

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, чинного законодавства МОН України, МОЗ України, Статуту Української медичної стоматологічної академії та інших нормативних документів.

Забезпечує реалізацію післядипломної освіти заступник директора з післядипломної освіти к. м. н. Мартиненко Н.В.

Метою післядипломного навчання в медичному коледжі УМСА є вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок та інших компетентностей на основі здобутої раніше освіти за певним освітнім рівнем.

 

Основні завдання роботи:

1.Задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів, установ та організацій Полтави та Полтавської області в підвищенні кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.Забезпечення оперативного оволодіння сучасними досягненнями медичної науки і практики.

3.Участь у проведенні моніторингу для визначення потреб та перспектив післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою в Полтавській області.

Заняття зі слухачами проводяться провідними фахівцями практичної охорони здоров’я та науково – педагогічними працівниками медичного коледжу на базах коледжу, лікувально-профілактичних установах міста за різними формами і технологіями навчання.

Освітній процес забезпечується сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою.

Упродовж циклів удосконалення формується тісне співробітництво з Асоціацією медичних сестер Полтавської області.

Головним напрямком цієї співпраці стало проведення загальних семінарів із метою вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи медичних сестер Полтавської області.