Міжнародний факультет

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaПідготовка фахівців для зарубіжних країн увійшла до числа найважливіших пріоритетів державної політики багатьох країн світу, в тому числі України, яка передає свої культурні та національні цінності через експорт освітніх послуг.

Серед вишів нашої держави в цьому контексті активно діє Українська медична стоматологічна академія, яка за часи існування факультету підготовки іноземних студентів набула позитивного досвіду щодо інтернаціоналізації вищої медичної освіти, зокрема в організації цілісного процесу підготовки сучасних фахівців в галузі медицини для іноземних країн.

З 2002 р. в академії працює Рада факультету та циклова методична комісія з підготовки іноземних студентів. Її основними функціями є розробка методичних основ навчання студентів-іноземців і контроль його якості безпосередньо на кафедрах. З 2004 р. за спеціальностями «Стоматологія» та «Лікувальна справа» проводиться підготовка студентів англійською мовою.

Адміністрація академії здійснює підбір найбільш досвідчених викладачів з числа професорсько-викладацького складу, які використовуючи матеріально-технічну базу та застосовуючи інноваційні технології навчання надають якісну освіту іноземним студентам.

Основним напрямком роботи факультету є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних на світовому ринку надання медичних послуг спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров’я населення своїх країн, вихованих в дусі кращих досягнень і надбань світової науки та культури.

Керівництвом деканату підготовки іноземних студентів та кураторами академічних груп згідно затвердженого плану проводяться заходи, спрямовані на дотримання студентами-іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя.

Іноземні студенти активно залучаються до участі в художній самодіяльності, спортивному житті та науковій роботі академії.

Неодноразово студенти факультету підготовки іноземних студентів займали призові місця у студентських наукових конференціях з доповідями англійською та російською мовами.

На сьогоднішній день в академії навчається 1248 іноземних громадян.