Про факультет

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaПідготовка фахівців для зарубіжних країн увійшла до числа найбільш важливих пріоритетів державної політики багатьох країн світу: США, Великобританії, Франції, Німеччини, Канади, Японії, Австралії та ін.

Україна на рівні з іншими країнами передає свої культурні та національні цінності через експорт освітніх послуг.

Наш університет розпочав прийом іноземних громадян на навчання в 1960 році. До 1991 року підготовка здійснювалась за однією спеціальністю "стоматологія" і переважно для країн соціалістичної співдружності. За цей період було підготовлено 589 лікарів-стоматологів.

У 1992 році за ініціативи на той час ректора нашого вузу професора М. С. Скрипнікова було створено деканат по роботі з іноземними студентами, а в 1993 році, відкрито повноцінний факультет підготовки іноземних студентів, який був переіменований у міжнародний факультет у 2020 році.

За роки існування факультету деканат очолювали висококваліфіковані фахівці медичної справи, досвідчені педагоги:

у 1992-1994 рр. — доктор медичних наук доцент кафедри шкірно-венеричних хвороб М. О. Дудченко;

у 1994-1998 рр. — кандидат медичних наук, завідувач курсу дитячої хірургії В. Ф. Шиш;

у 1998-1999 рр. — доктор медичних наук, завідувач кафедрою онкології В. П. Баштан;

у 1999-2001 рр. — доктор медичних наук, завідувач кафедри удосконалення лікарів-стоматологів-ортопедів та ортодонтів М. Я. Нідзельський;

у 2001-2003 рр. – доктор медичних наук, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів, професор М. М. Потяженко;

у 2003-2009 рр. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології А.М.Скрипніков;

у 2009-2014 рр. – доктор медичних наук, професор Іщейкін К.Є.;

у 2014-2015 рр – доктор медичних наук, професор Новіков В.М.

З 2015 року – кандидат медичних наук, доцент Л.В.Буря.

За час існування факультету було підготовлено близько 3000 лікарів для більш ніж 50 країн світу, з яких 1726 за фахом "Стоматологія" та 1251 з фаху "Лікувальна справа".

Матеріально-технічна база

На міжнародному факультеті створена належна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальностей «Медицина» та «Стоматологія».

Розроблена система комп’ютерного навчання та контролю на основі базових комп’ютерних класів, за кожним з яких закріплені профільні кафедри.

Введені в дію сучасні комп’ютерні класи з можливістю вільного швидкісного доступу до мережі Internet. На факультеті застосовуються сучасні мультимедійні технології навчання, що здатні максимально використовувати шляхи сприйняття інформації, наблизити умови, створені в лекційній аудиторії, до умов майбутньої повсякденної діяльності лікаря.

Клінічні кафедри, на яких проводиться підготовка іноземних громадян, розташовані в усіх обласних та міських лікувальних закладах м. Полтави, ліжковий фонд яких складає 6095 ліжок та близько 200 стоматологічних крісел, що використовуються в навчальному процесі і дозволяють забезпечити практичну підготовку здобувачів на належному рівні.

Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на сучасному рівні здійснювати діагностику і лікування, використовуючи сучасні досягнення науки.

Лекції і практичні заняття проводяться з використанням мультимедійних програм, навчальних відеофільмів, слайдів, наочних посібників та із залученням тематичних хворих. В організації навчально-методичної роботи значна роль належить бібліотеці академії, яка повністю забезпечує здобувачів та науково-педагогічних працівників навчальною, довідковою та методичною літературою. Бібліотечний фонд складає 361922 примірників, в тому числі 12767 примірників навчальної літератури.

За роки існування факультету на ньому засновані наукові школи, які очолюють професори Шепітько В. І., Непорада К. С., Малик С. В., Король Д. М., Ткаченко І. М., Смаглюк Л. В., Дубінська Г. М., Кайдашев І. П., Беляєва О. М.