Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

36024, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23, тел.: (0532) 608-704, e-mail: inmova@umsa.edu.ua Кафедру іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією очолює к. пед. н., доц. Олена Миколаївна Бєляєва. Натепер у штаті кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією нараховується 18 науково-педагогічних працівників, із них: 11 осіб із науковим ступенем. З 11 осіб, які мають науковий ступінь, 7 співробітників отримали вчене звання доцента. За своїм науковим потенціалом колектив посідає одне з провідних місць серед закладів вищої медичної освіти України.