Історія навчально-наукового центру

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Українська медична стоматологічна академіяКерівник навчально-наукового центру
з підготовки іноземних громадян
Богиня Лариса Вікторівна

У лютому 1997 з метою підготовки громадян зарубіжних країн до вступу на навчання до вищих навчальних закладів України, перш за все до Української медичної стоматологічної академії, в "УМСА" був створений окремий підрозділ - підготовче відділення для іноземних громадян.

У грудні 2018 року у зв'язку з розширенням функцій та форм надання освітніх послуг іноземним громадянам, що вперше прибувають на навчання до "УМСА", відповідно до рішення вченої ради академії та наказу ректора підготовче відділення для іноземних громадян перейменоване на навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян.

З моменту створення підрозділ очолює досвідчений фахівець викладання мови як іноземної Богиня Лариса Вікторівна

У перший рік роботи (1997-1998 н.р.) навчалося 6 студентів з трьох країн. За роки функціонування підрозділу пройшли підготовку до вступу більше 1375 іноземців. Переважна більшість випускників (близько 80%) продовжила навчання за базовими спеціальностями у нашій академії.

Навчальний процес забезпечують викладачі, що мають досвід роботи з іноземцями на початковому етапі від 10 до 30 років.

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян, як структурний підрозділ академії, забезпечує підготовку іноземних громадян до оволодіння майбутньою спеціальністю.

Для вступу до навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян "УМСА" кандидати на навчання подають

  • • заяву;
  • • оригінал запрошення;
  • • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • • нотаріально завірений переклад паспортного документа (оригінал та його копію);
  • • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • • 8 фотокарток розміром 35х45мм.

Форма навчання - денна. Терміни навчання визначаються договорами про надання освітніх послуг.

Кожному слухачу на час навчання у навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян надається одне місце у гуртожитку.