Історія кафедри

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, кафедра патологічної анатомії; тел. 2-86-84


Історія кафедри патологічної анатомії починається з 1931 року з моменту реорганізації Харківського медичного інституту в Харківський стоматологічний інститут. Кафедра розміщувалася в двох кімнатах навчального корпусу стоматологічного інституту по вул. Московській, 2 (будівля була зруйнована в роки Другої світової війни).

У 1941 році з початком Німецько-радянської війни стоматологічний інститут був евакуйований з м. Харкова в Киргизьку РСР, де розгорнув навчальний процес у м. Фрунзе.

Після визволення м. Харкова від німецько-нацистських загарбників інститут був повернутий до Харкова і продовжив свою роботу.

У 1967 році Харківський медичний стоматологічний інститут (ХДМСІ) було переведено м. Полтаву і перейменований в Полтавський медичний стоматологічний інститут (ПМСІ) і площі кафедри були значно розширені. Вона розташувалася на третьому поверсі основного корпусу, де мала дві навчальних кімнати, лабораторію, кабінет завідувача, асистентську, підсобне приміщення.

Харків, 1956 рік. Практичне заняття проводить ас. Давиденко І.І.

Після здачі в експлуатацію нового навчального морфологічного корпусу кафедра патологічної анатомії отримала розширені площі для своєї роботи. Вона була переведена в ліве крило нової будівлі і набула 4 просторі навчальні кімнати, кабінет завідувача кафедри, 4 доцентські і асистентські кабінети, музей макропрепаратів, гістологічну та морфометричну лабораторії.

У подальшому кафедра поповнилася новими викладачами. Серед них доц. Волобуєв М.А., який мав досвід макроскопічних, гістологічних, а також гістохімічних досліджень та доц. Новосельцева Т.В.

Протягом зазначеного періоду розвитку і становлення кафедрою послідовно завідували: проф. Г.Є. Земан (1931-1933рр.), проф. Й.М. Пейсахович (1934-1941рр.), проф. Г.Л. Дерман (1943-1945рр.), доц. Г.С. Воронянський (1946-1969рр.), доц. І.І. Давиденко (1969-1980рр.), проф. А.П. Гасюк (1980-2013рр.).

Слід зазначити, що проф. Й.М. Пейсахович в 1955 році опублікував монографію «Основи патологічної анатомії порожнини рота і зубів» (Київ, Медіздат). Ця монографія користувалася широкою популярністю як серед науковців, так і практикуючих лікарів.

Склад кафедри у 1981 році.Співробітники кафедри патологічної анатомії.
І ряд (зліва направо): лаборант-гістолог Бондаренко Л.А., доц. Давиденко І.І., зав. каф. доц. Гасюк А.П.,
ас. Ніколенко Л.Г., препаратор Остапенкол М.Я.;
ІІ ряд: ас. Насонов П.І., клін. ординатор Дяценко Р.В., ст. лаб. Іваніщенко Г.Є., лаб. Насонова А.А., ас. Ковачев В.І.

Доцент Г.С. Воронянський тривалий час суміщав обов'язки завідуючого кафедрою патологічної анатомії з посадою ректора Харківського державного медичного стоматологічного інституту. Доцент А.П. Гасюк у 1984 році призначений проректором з навчальної роботи.

На базі кафедри проводились неодноразово наукові та методичні конференції різного рівня. В 1991 проведена Всесоюзна наукова конференція патологанатомів. В її роботі взяли участь видатні радянські патологоанатоми: академік АМН СРСР, проф. Пальців М.А. (м. Москва), член-кореспондент АМН СРСР Хмельницький (м. Ленінград) та інші.

У травні 2008 року на базі кафедри проведено VIII Міжнародний конгрес патологів України «Сучасні проблеми патологічної анатомії». Крім цього, проведено дві навчально-методичні міжобласні конференції за участю вчених Харкова, Сум, Полтави.

Склад кафедри у 2010 році.Співробітники кафедри патологічної анатомії.
І ряд (зліва направо): доц. Новосельцева Т.В., доц.. Старченко І.І., зав. каф. проф. Гасюк А.П., доц. Ніколенко Л.Г., ас. Насонов П.І.;
ІІ ряд: препаратор Дядечко В.В., доц. Волобуєв Н.А., ас. Проскурня С.А., доц. Ройко Н.В., асп. Пера-Васильченко А.В., ас. Ніколенко Д.Е.

Завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом,
доктор мед. наук, професор Старченко Іван Іванович.

З червня 2013 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор І.І. Старченко.

В даний час на кафедрі працюють:

доценти: Н.В. Ройко, О.К. Прилуцький, С.А. Проскурня; Б.М. Филенко, С.М. Совгиря, Н.І. Винник;

асистенти: Д.Є. Ніколенко, М.І. Сидоренко, В.І. Бабенко, А.П. Задворнова, В.В. Мед.