Лікувально-консультативна робота кафедри

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, кафедра патологічної анатомії; тел. 2-86-84


Відповідальний за лікувально-консультативну роботу кафедри доц. Проскурня С.А.

Три співробітника кафедри мають вищу лікарську категорію зі спеціальності «Патологічна анатомія», один першу, один другу та п'ять - кваліфікацію спеціаліста з фаху.

Основною клінічною базою кафедрі є Полтавське обласне патологоанатомічне бюро, діагностично-консультативна робота проводиться  також на базі патологоанатомічного відділення Полтавської обласної психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева.

Полтавське обласне патологоанатомічне бюро, до складу якого в теперішній час входить три відділення (відділення секційних досліджень, відділення гістологічних досліджень, відділення патології дитячого віку) є одним з найстаріших та найпотужніших типових діагностичних закладів України, з сучасним обладнанням, яке забезпечує на високому рівні виконання  усіх видів патоморфологогічних дослідженнь в Полтавській області.

Практично всі випадки розходження клінічного та патологоанатомічного діагнозів, які мали місце в стаціонарах міста та області, суперечливі діагностичні біопсії консультуються  професором та доцентами. Також викладачі кафедри проводять розтини померлих, мікроскопічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу, беруть участь у засіданні лікувально-контрольних комісій та проведенні клініко-анатомічних конференцій в лікувально-профілактичних закладах міста та області.

Рік

Кількість проведених розтинівдорослих/ дитячих

Кількість проведених  досліджень операційного та біопсійного матеріалу

Кількість консультацій операційного та біопсійного матеріалу

Кількість консультацій секційних випадків дорослих/ дитячих

Кількість проведених КАК, ЛКК

Кількість разів участі у роботі КЕК, комісій ДОЗ

2014

11

4478

141

4/6

41

5

2015

4

3292

315

6/9

30

4

2016

8

5042

223

10/7

24

2

2017

13

5129

253

3/4

18

3

2018

41

5841

198

2/2

2019 51 6703 123 1/1 12 1

Разом

128

30485

1253

26/30

133

16

На клініко-анатомічних конференціях разом з провідними фахівцями міста та області проводиться визначення  об’єктивних та суб’єктивних причин діагностичних помилок, здійснюється навчання лікарів з питань сучасних аспектів патології.

Клініко-анатомічну конференцію проводять завідувач кафедрою професор Старченко І.І.. та головний дитячий патологоанатом ДОЗ Полтавської ОДА Дяченко Л.В.

Завідувач кафедрою професор Старченко І.І., очолює Полтавське  обласне відділення асоціації патологів України, входить до складу лікувальної комісії академії та до складу клініко-експертної комісії при Департаменті охорони здоров'я Полтавської ОДА.

Усі співробітники кафедри систематично підвищують свій професійний рівень відвідуючи тематичні курси, науково-практични конференції, проходячи стажування у провідних  клінічних закладах Європейськіх країн. Так, у 2017 р. к. мед.н., доцент Винник Н.І. пройшла стажування в  Словаччині, м. Кошице, в Університеті Павла Йозефа Шафарика на профільній кафедрі, де ознайомилася з новітніми методиками патоморфологічних досліджень.

Доцент Винник Н.І.  знайомиться з методиками проведення  біопсійних та аутопсійних досліджень в Університеті Павла Йозефа Шафарика,( м. Кошица, Словаччина).

У 2019 р. к. мед.н., доцент Винник Н.І. та к.мед.н.,доц. Совгиря С.М. пройшли стажування в  Литві в Університетській клініці Литовського університету наук про здоров’я та Республіканській клініці м. Каунас, де ознайомилися з організаційно-практичними аспектами роботи патоанатомічної служби та новітніми методиками патоморфологічних досліджень.