Наукова робота кафедри

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, кафедра патологічної анатомії; тел. 2-86-84


Наукова робота кафедри

 

Основними напрямками наукової роботи кафедри на теперішній час є:

1. Ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицьової ділянки.

2. Вікові особливості нервової системи.

3. Морфологічні особливості пухлин різної локалізації.

 

В теперішній час співробітники кафедри є співвиконавцями ініціативних тем:

«Закономірності  морфогенезу органів, тканин та  судинно-нервових утворів у нормі, при             патології та під впливом зовнішніх чинників» (№ державної реєстрації 0118U004457),  прикладна, кафедра клінічної анатомії і оперативної  хірургії  УМСА.

Керівник: д. біол.н., проф. Білаш С. М.

«Комплексна реабілітація хворих на кардіологічну, легеневу, неврологічну патологію та довгострокова оцінка її ефективності, кардіореспіраторних і метаболічних критеріїв здоров’я» (№ держреєстрації 0114U006405), прикладна, кафедра фізичного виховання та здоровя, фізичної реабілітації, спортивної медицини  УМСА.

 Керівник – доц. Бойко Д. М.

За останні п’ять років на кафедрі захищено 3 кандидатських дисертацій (Пера-Васильченко А.В., Вітко Ю.М., Филенко Б.М.). В теперішній час на кафедрі виконується  кандидатська дисертація (зав. відділенням обласного бюро судово-медичних експертиз Никіфоров А.Г).

З вересня 2018 року в аспірантурі (очно-вечірня форма навчання) навчаються лікар судової медицини Мустафіна Г.М. та викладач патологічної анатомії ПБМК Кока В.М.

Завідувач кафедрою професор Старченко І.І. з 2015 року є членом спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Харківському національному медичному університеті (Д 64.600.03), при Сумському державному університеті (Д 55.051.05). Був офіційним опонентом 12 кандидатських  та 2 докторських  дисертацій,  рецензентом 4 докторських та 10 кандидатських дисертацій за спеціальностями: 14.03.01- нормальна анатомія, та 14.03.02 - патологічна анатомія.

Професор Старченко І.І. є головою центральної методичної комісії академії з анатомо-фізіологічних дисциплін, членом апробаційних рад академії № 1 та № 2, членом проблемної комісії академії з медико-біологічних дисциплін, членом координаційної ради. Професор Старченко І.І. є членом редакційної ради журналу Світ медицини та біології, який входить до наукометричної бази  Web of Science, та також був запрошеним  рецензентом европейських видань, яки, входять до науково-метричної бази Scopus та Pub Med.

За звітний період співробітниками кафедри була надана консультативна допомога при виконанні морфологічних фрагментів дисертаційних досліджень співробітниками інших кафедр академії в рамках міжкафедрального співробітництва.

Наукова продукція кафедри за останні сім років:

- 170 наукових статей, з яких 45 в закордонних виданнях (у 8 країнах світу)

- 35 статтей опубліковані в наукових виданнях, цитуємих науковими базами Scopus та Pub.Med

-  59 тези, видано 12 інформаційних листів, 2 нововведення,  отримано 9 патентів на корисну модель, 9 монографій.

Участь співробітників у наукових конференціях

Співробітники кафедри регулярно приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях  (Прага, Київ, Полтава, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Суми, Тернопіль).

 • к. мед.н., доцент Винник Н.І. – “Application of neurophysiological model of rehabilitation of children with infantile celebral paralysis during equine-assisted therapy”, Poland.  Certificate number 01564.
 • к. мед.н., доцент Винник Н.І. – «Співпраця Україна-Словаччина під егідою НАТО» (м.     Кошице, Словаччина)
 • к. мед.н., доцент Винник Н.І. – Університетська клініка Литовського університету наук про здоров’я та Республіканській клініці м. Каунас (Литва).
 • к. мед.н., доцент Совгиря С.М. – Університетська клініка Литовського університету наук про здоров’я та Республіканській клініці м. Каунас (Литва).
 •  к.мед.н., доцент Филенко Б.М. - стажування за програмою «2020 Salzburg Cleveland Clinic Seminar in Pathology» Відкритого медичного інституту Американо-Австрійського Фонду (м. Зальцбург, Австрія).

     

Наукові здобутки молодих вчених:

       У 2018 році на конкурсній основі асистент Филенко Б.М. отримав іменну стипендію міського голови для молодих учених вищих навчальних закладів та наукових установ міста Полтави.

 

Науково-дослідна робота студентів

Відповідальна: доцент Винник Н.І.

      На кафедрі працює студентський науковий гурток. Кількість студентів  щорічно зростає, в 2019-2020 н.р. його  активно відвідують 18 студентів.

Список членів студентського наукового гуртка

у 2019- 2020 навчальному році

                       1. Шкодіна Анастасія, V к., мед.ф-т.

2. Грінько Руслана, VI к., мед. ф-т.

3. Сліпньова Марія, VI к., мед. ф-т.

4. Мариняк Дарина, ІІІ к., мед.ф-т.

5. Мацицька Єлізавета,  ІІІ к., мед. ф-т.

6. Торубара Олександра,  ІІІ к., мед. ф-т.

7. Кислий Владислав, ІІІ к., мед. ф-т.

8. Левчук Ігор, ІV к., мед. ф-т.

9.Шепетько Юлія, ІІІ к., мед.ф-т.

 10.Шанько Артур, ІІІ к., мед.ф-т

11. Коваленко Станіслав, ІІІ к., стом.ф-т

12. Гошко Вероніка, ІІІ к., мед.ф-т

13. Беляєва Антоніна, ІІІ к., мед.ф-т

14. Фам Туан Ань, ІVк., мед.ф-т

15. Микитюк Іллля, ІІІ к., мед.ф-т

16. Залашко Кирило, ІІ к., стом.ф-т

17. Коськін Георгій, ІІІ к., мед.ф-т

18. Свирида Олександр, ІІ к., стом. ф-т.

Гуртківці приймають участь у виготовленні та реставрації музейних препаратів, поглиблено вивчають окремі розділи дисципліни, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях.

Перше засідання СНГ проводиться у перший понеділок жовтня кожного навчального року, на якому обирається староста та секретар гуртка, обговорюються основні питання сучасних наукових досліджень та теми доповідей до студентської наукової конференції. Студенти вивчають техніку написання наукових робіт, їх розділи та оформлення наукових презентацій.

За місяць до проведення міжнародної студентської конференції під час засідання заслуховуваюються доповідачі наукових студентських робіт. З викладачами кафедри проводиться детальний розбір виступів з наголосом на перевагах та недоліках доповідей.

Найбільш активними гуртківцями себе зарекомендували студенти: Шкодіна А.Д., Грінько Р.М., Сліпньова М. О., Мазур А. О., Кислий В.Ф., Шепетько Ю.О., Василенко М.Ю., Багро Ю.С., Луговська В.В., Агашков Є.О.

Студенти, яких підготувала кафедра для участі в закордоних, міжнародних, всеукраїнських студентських конференціях, олімпіадах за 2018-2019 н.р.

 • На ХІ Республіканській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Проблемы и перспективы развития современной медицины» студентка Шкодіна А.Д.  отримала диплом І ступеня  (м. Гомель, Республіка Беларусь).
 • На ХІ Республіканській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Проблемы и перспективы развития современной медицины» студентка Грінько Р.М.  отримала диплом І ступеня  (м. Гомель, Республіка Беларусь).
 • На ХVІ Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2019» студентка Шкодіна А.Д. отримала диплом ІІІ ступеня  (м. Вінниця).
 • На ХVІ Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2019» студентка Грінько Р.М.  отримала диплом ІІІ ступеня  (м. Вінниця).
 • На Всеукраїнський 75-ій студентській науковій конференції «Мedical student’s conference in Poltava» робота студента  Кислого В.Ф.  посіла ІІ місце.
 • На Всеукраїнський 75-ій студентській науковій конференції «Мedical student’s conference in Poltava» робота студентки  Шкодіної А.Д.  посіла ІІІ місце.
 • На Всеукраїнський 75-ій студентській науковій конференції «Мedical student’s conference in Poltava» робота студентки  Грінько Р.М.  посіла ІІІ місце.
 • Також у роботі Всеукраїнський 75-ій студентській науковій конференції «Мedical student’s conference in Poltava» взяли участь Шепетько Ю.О., Левчук І.Ю.
 • 28-29 березня 2019 року на базі кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з Патоморфології. Дипломом Другого ступеня нагороджена студентка IV курсу медичного факультету №1 Мазур Аліна. У номінації «Клініко-патологоанатомічні паралелі» здобула перемогу студентка V курсу медичного факультету № 1 Байдак Марія.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ

Мед Владислав  був у 2016 та 2017 рр. учасником конференції молодих медичних науковців «Inspires to Solve and Go Forward» в рамках якої пройшов майстер клас з основ імуногістохімії англійською мовою, про що отримав відповідні сертифікати;  у 2018 році прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт, захист яких відбудеться у Буковинський державній медичній академії (м. Ченівці).

      Під керівництвом завідувача кафедрою опанував методики морфометрічних досліджень, в теперішній час проводить вивчення особливостей будови плаценти людини після  ЕКЗ.

Студентка  VІ курсу  Сліпньова  Марія   на базі СумДУ опанувала основи проведенняІ  дослідження  за допомогою  імуноблотингу,  про що доповідала на студентській конференції УМСА,  в теперіщній час  вивчаї  особливості  окремих  форм  раку молочної  залози.

Студентка  V  курсу   Шкодіна Анастасія   опанувала методики морфометрічних досліджень, в теперіщній час  вивчає   структурні  особливості  нюхового  аналізатора, за умов наявності супутньої патології.

Кількість публікацій, серед авторів яких є студенти  – 28. За участю студентів-гуртківців опубліковано 3 статті у періодичних наукових виданнях ВАК України.

 

 

Наукова робота кафедри
Наукова робота кафедри
Наукова робота кафедри
Наукова робота кафедри
Наукова робота кафедри
Наукова робота кафедри
Наукова робота кафедри