Колектив кафедри

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, кафедра патологічної анатомії; тел. 2-86-84


Старченко Іван Іванович
Старченко Іван Іванович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

У 1994 році закінчив медичний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. В 1994–96 роках проходив інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» у Харківському інституті удосконалення лікарів. З 1996 по 2000 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. На кафедрі працює з 2007 року. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Структура сідничного нерва та її особливості при післятравматичній регенерації за умов екзогенної гіпертермії». У 2010 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Морфологічна характеристика динаміки топологічних перетворень зародкових структур зубних зачатків у внутрішньоутробному розвитку людини».

Професор Старченко І.І. очолює відділ з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу Української медичної стоматологічної академії, член ректорату УМСА, член спеціалізованих вчених рад Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, та Д 55.051.05 при Сумському державному університеті, член науково - методичної комісії при МОН України, голова Полтавської обласної філії асоціації патологів України.

Науковий напрямок: ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицьової ділянки, вікові особливості нервової системи, морфо-функціональні особливості внутрішніх органів за умов впливу екзогенних патологічних чинників

Ройко Наталія Віталіївна
Ройко Наталія Віталіївна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри, завуч 

Закінчила медичний факультет ПМСІ у 1991 році. З 1998 по 1999 рік навчалась в інтернатурі з фаху «Патологічна анатомія» на базі ВДНЗ України «УМСА». Захистила кандидатську дисертацію у 1997 році «Морфо-функціональна характеристика тканини ока собаки в умовах експериментальної каорктації аорти». З 2003 року працює доцентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА». Лікар-патологоанатом І категорії.

Прилуцький Олексій Костянтинович
Прилуцький Олексій Костянтинович

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

В 1998 році закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2000 року навчався в аспірантурі на кафедрі анатомії людини Української медичної стоматологічної академії, з грудня 2003 року працював на посаді викладача кафедри анатомії людини. У червні 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі». На кафедрі працює з 2014 року.

Науковий напрямок: ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицевої ділянки.

Проскурня Сергій Анатолійович
Проскурня Сергій Анатолійович

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

Закінчив медичний факультет УМСА у 1996 році. З 1996 по 1997 рік навчався в інтернатурі з фаху «Патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в УМСА. З 1998 року працює лікарем–патологоанатомом в Полтавській обласній психіатричній лікарні імені О.Ф.Мальцева. Захистив кандидатську дисертацію з фаху «Патологічна анатомія» у 2005 році за темою «Цитогенетичні та інвазивні особливості різних клініко-морфологічних форм плоскоклітиного раку легень». З 2013 року  доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Української медичної стоматологічної академії. Лікар-патологоанатом вищої категорії.

Винник Наталія Іванівна
Винник Наталія Іванівна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри

У 2004 році з відзнакою закінчила ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2004 року по 2006 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». З вересня 2011 року працювала викладачем кафедри медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією. В грудні 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з метаболічним синдромом”. З вересня  2015 р. пройшла підготовку за спеціальністю «Патологічна анатомія» при ХМАПО та працювала асистентом кафедри. З листопада 2016 року – доцент кафедри. З 2015 по 2019 р.  виконувала обов’язки секретаря  ЦМК з анатомо-фізіологічних дисциплін. З 2017 року виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи і міжнародної діяльність кафедри. З 2017 р. є куратором  студентської наукової групи кафедри.

Автор 105  друкованих  праць, серед яких 15 статей в Scopus, 6 статей Web of Science, 3 патентів, 2 інформаційних листів, 1 монографії, 8 навчально-методичних посібників.

Науковий напрямок: онкоморфологія, патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та щелепно-лицевої ділянки. Лікар-патологоанатом.

Совгиря Світлана Миколаївна
Совгиря Світлана Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 1998 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 1998 року по 2000 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». З 2000 по 2007 рр. працювала викладачем в Полтавському базовому медичному коледжі. З 2007 року навчалась в аспірантурі на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії людини Українська медична стоматологічна академія, в травні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гістотопографічні та імуногістохімічні особливості будови слизової оболонки клиноподібної пазухи людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія у м.Луганськ. На кафедрі працює з 2015 року.

Филенко Борис Миколайович
Филенко Борис Миколайович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 2011 році закінчив з відзнакою медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». У 2011-2012 роках пройшов інтернатуру зі спеціальності «Патологічна анатомія» при ХМАПО. Одночасно навчався в магістратурі, яку закінчив з відзнакою та захистив науково-кваліфікаційну роботу на тему «Структура захворюваності вилочкової залози у Харківському регіона за період 1989-2011 роки». З 2012 року – асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом УМСА. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) на тему «Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень». З 2019 року працює на посаді доцента кафедри. Лікар-патологоанатом ІІ категорії.

Науковий напрямок: онкоморфологія, патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та щелепно-лицевої ділянки.

 

Новосельцева Таїса Володимирівна
Новосельцева Таїса Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри

Закінчила стоматологічний факультет ПМСІ у 1975 році. 
Захистила кандидатську дисертацію у 1983 році «Влияние фтора на свертывание крови и перикисное окисление липидов». 

Ніколенко Дмитро Євгенійович
Ніколенко Дмитро Євгенійович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчив медичний факультет ВДНЗ України «УМСА» у 2000 році. З 2000 по 2001 рік навчався в інтернатурі з фаху «патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в ВДНЗ України «УМСА». З 2001 по 2009 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. Без відриву від виробництва закінчів магістратуру з патологічної анатомії (2002 рік), клінічну ординатуру з фаху «патологічна анатомія» при кафедрі патоморфології з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА» (2009 рік). Захистив кандидатську дисертацію з фаху патологічна анатомія у 2011 році «Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості морфогенезу». З 2009 року працює асистентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА».

Бабенко Вікторія Ігорівна
Бабенко Вікторія Ігорівна

асистент кафедри

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». Під час навчання активно займалася науковою діяльністю, очолювала студенське наукове товариство. В 2015-2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА».Закінчила клінічну ординатуру з патологічної анатомії.

Сидоренко Марина Ігорівна
Сидоренко Марина Ігорівна

асистент кафедри

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». В 2015-2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА». Закінчила клінічну ординатуру з патологічної анатомії.

Задворнова Анна Петрівна
Задворнова Анна Петрівна

асистент кафедри

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України " Українська медична стоматологічна академія". В 2015 - 2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ "УМСА". В 2016 - 2018 роках працювала лікарем патологоанатомом в Васильківській ЦРЛ. З кінця 2018 року - асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом УМСА.