Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

База кафедри: вул. Навроцького 7 та 9.
Сайт кафедриКафедра пропедевтики ортопедичної стоматології cтворена за рішенням Ради Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році. Кафедра розташована на базі стоматологічної поліклініки академії по вул. Навроцького, де займає 5 поверхів частини гуртожитку № 2 та частину першого поверху гуртожитку № 1, підпорядкованих академії. Навчальний процес з навчальної дисципліни «Ортопедична стоматологія» здійснюється в 2-х клінічних залах, обладнаних 7 стоматологічними установками.

Навчання студентів ІІ курсу з пропедевтики ортопедичної стоматології здійснюється в 2 зуботехнічних лабораторіях, які мають відповідне для цього оснащення. Заняття з вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» проводяться у тематичних навчальних кімнатах, обладнаних відповідними засобами навчання. Професорсько-викладацький штат кафедри: 1 професора, 5 доцентів, 8 асистентів (із них 5 кандидатів медичних наук, 3 асистенти без наукового ступеню). Навчально-допоміжний персонал: 3 старших лаборанти, 5 зубнихтехніків, 3 лаборанти, 4 підсобних робітників, 1 рентген-лаборант.