Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією

1-а міська лікарня, 36038, м.Полтава, вул. Олеся Гончара, 27-а, тел: 67-62-69Кафедра внутрішної медицини №3 є опорною для кафедр вищих медичних навчальних закладів України, які викладають внутрішні хвороби на стоматологічних факультетах. В зв'язку з втіленням Міносвіти нової освітньо - професійної кваліфікаційної характеристики спеціальності за фахом лікар-стоматолог співробітники кафедри розробляють нову програму з внутрішніх хвороб. Головною відмінністю від попередньої програми є максимальна профілізація навчання та максимальне використання сучасних інноваційних навчальних технологій.

Кафедра внутрішньої медицини №3 Української медичної стоматоло¬гічної академії започатковує свою історію від ка¬федри приватної патології, терапії та дитячих хвороб одонтологічного факультету Харківської медичної академії, заснованої у 1923 р.

У 1931 р. одонтологічний факультет був ві¬докремлений і реорганізований у самостійний Харківський стоматологічний інститут. Новітня історія кафедри внутрішніх хвороб починається після перебазування Харківського стоматологічного інституту до м. Полтави у 1967 — 1968 рр.

Викладання фтизіатрії в Полтавському медичному стоматологічному інституті розпочалось в 1974 році при кафедрі факультетської терапії. В 1976 році фтизіатрія була виділена в самостійний курс, а на початку 1980 р. Наказом ректора інституту від 19.01.1980 р. за №9 була створена кафедра фтизіатрії.

19.11.2015 згідно наказу №317 від 18 листопада 2015 з основної діяльності «Про реорганізацію кафедр» Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», з метою удосконалення наукової та навчально-методичної роботи та рішення вченої ради академії від 18.11.2015 року протокол № 3 реорганізовано кафедру «Фтизіатрії з шкірними та венеричними хворобами» шляхом приєднання навчальної дисципліни «Фтизіатрія» до кафедри «Внутрішня медицина №3» та надалі перейменовано на кафедру «Внутрішня медицина №3 з фтизіатрією».

Кафедра проводить навчально-методичну та лікувальну роботу на 5 базах, розташованих у м. Полтава: Клінічними базами кафедри є 1 міська клінічна багатопрофільна лікарня (терапевтичне, пульмонологічне, поліклінічне відділення), 2 міська клінічна лікарня (терапевтичне, ендокринологічне, поліклінічне відділення),стаціонарне відділення Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, поліклінічне відділення Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру.