Колектив деканату

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaБуря Лілія Володимирівна
Буря Лілія Володимирівна
декан факультету, доцент кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі, кандидат медичних наук

У 1999 р. закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 1999 р. по 2000 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «загальна гігієна» з одночасним проходженням очної частини навчання в Харківському інституті удосконалення лікарів.

З 2001р. – викладач кафедри загальної гігієни та екології ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”.

У грудні 2006 року у спецраді Інституту медицини праці АМН України захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Гігієнічне обґрунтування шляхів підвищення працездатності та ефективності праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю» (спеціальність: 14.02.01 – гігієна).

У червні 2013 році за конкурсом обрана на посаду доцента кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі. З серпня 2013 року виконувала обов’язки заступника декана факультету підготовки іноземних студентів, відповідаючи за організацію навчально-виховного процесу студентів-іноземців, що навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа».

З червня 2015 року виконувала обов’язки декана, а в листопаді 2015 року за конкурсом обрана на посаду декана факультету підготовки іноземних студентів.

E-mail: burya.lilia@gmail.com

Білоконь Сергій Олександрович
Білоконь Сергій Олександрович
заступник декана, доцент кафедри дитячої хірургічної стоматології

E-mail: s.o.bilokon@gmail.com

Вахненко Андрій Вікторович
Вахненко Андрій Вікторович
заступник декана, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією

E-mail: bu-feo82@rambler.ru

Люлька Олександр Миколайович
Люлька Олександр Миколайович
заступник декана, доцент кафедри хірургії №1

E-mail: alexandr.doctor@gmail.com

Макаренко Олександр Володимирович
Макаренко Олександр Володимирович
заступник декана, доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

E-mail: makarenko.aleksandr.87@gmail.com

Інспекторами в деканаті працюють:

 • Демиденко Олександра Валеріївна - старший інспектор
 • Іняткіна Оксана Сергіївна - старший інспектор
 • Копитько Олена Яківна - старший інспектор
 • Знахуренко Наталія Володимирівна - старший інспектор
 • Торохтій Ольга Олександрівна - старший інспектор
 • Даровська Олена Василівна - старший інспектор
 • Степенко Ірина Ігорівна - старший інспектор
 • Луценко Надія Яківна - старший інспектор (паспортно-візовий відділ)
 • Сокол Катерина Григорівна - інспектор (паспортно-візовий відділ)
 • Зосим Ніна Петрівна - секретар деканату
 • Білоусова Юлія Олександрівна - секретар деканату
 • Рибалко Маргарита Олександрівна – перекладач деканату