Колектив факультету

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaБуря Лілія Володимирівна
Буря Лілія Володимирівна
декан факультету, доцент кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі, кандидат медичних наук

У 1999 р. закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 1999 р. по 2000 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «загальна гігієна» з одночасним проходженням очної частини навчання в Харківському інституті удосконалення лікарів.

З 2001р. – викладач кафедри загальної гігієни та екології ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”.

У грудні 2006 року у спецраді Інституту медицини праці АМН України захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Гігієнічне обґрунтування шляхів підвищення працездатності та ефективності праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю» (спеціальність: 14.02.01 – гігієна).

У червні 2013 році за конкурсом обрана на посаду доцента кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі. З серпня 2013 року виконувала обов’язки заступника декана факультету підготовки іноземних студентів, відповідаючи за організацію навчально-виховного процесу студентів-іноземців, що навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа».

З червня 2015 року виконувала обов’язки декана, а в листопаді 2015 року за конкурсом обрана на посаду декана факультету підготовки іноземних студентів. Є автором більше 60 наукових і навчально-методичних друкованих праць, серед яких статті, методичні розробки, навчальні посібники та монографії.

Білоконь Сергій Олександрович
Білоконь Сергій Олександрович
заступник декана, доцент кафедри дитячої хірургічної стоматології
Половик Олександр Юрійович
Половик Олександр Юрійович
заступник декана, доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії
Вахненко Андрій Вікторович
Вахненко Андрій Вікторович
заступник декана, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією
Люлька Олександр Миколайович
Люлька Олександр Миколайович
заступник декана, доцент кафедри хірургії №1
Макаренко Олександр Володимирович
Макаренко Олександр Володимирович
заступник декана, старший викладач кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Інспекторами в деканаті працюють:

 • Тищенко Валентина Вікторівна - старший інспектор (1, 4 курси «лікувальна справа», 2 курс «стоматологія»)
 • Кудінова Анна Григорівна - старший інспектор (студенти англомовної форми навчання 1-5 курси «стоматологія», програма «Контингент»)
 • Демиденко Олександра Валеріївна - старший інспектор (студенти англомовної форми навчання, 2-6 курси «лікувальна справа», програми ЄДБО та «Контингент»)
 • Хуторянська Наталія Володимирівна – старший інспектор (1, 3-5 курси «стоматологія», програма «Контингент»)
 • Василик Валентина Миколаївна - старший інспектор
 • Копитько Олена Яківна - старший інспектор (2, 3, 5, 6 курси «лікувальна справа», програми ЄДБО та «Контингент»)
 • Знахуренко Наталія Володимирівна - старший інспектор (клінічні ординатори, виготовлення запрошень)
 • Луценко Надія Яківна - старший інспектор (паспортно-візовий відділ)
 • Сокол Катерина Григорівна - інспектор (паспортно-візовий відділ)
 • Білоусова Юлія Олександрівна - секретар деканату (електронний журнал, видачі міжнародних запрошень)
 • Рибалко Маргарита Олександрівна – перекладач деканату