Підпорядковані кафедри

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaКафедра біологічної та біоорганічної хімії

Співробітники кафедри велику увагу приділяють професійній спрямованості дисципліни, зберігаючи характер фундаментальної науки, що дає необхідну базову освіту майбутнім лікарям. Студенти стоматологічного факультету на лекціях і практичних заняттях глибоко вивчають біохімію органів порожнини рота – біохімічний склад і функції слини, особливо...

Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією

      Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією започатковує свою історію від кафедри приватної патології, терапії та дитячих хвороб одонтологічного факультету Харківської медичної академії, заснованої у 1923 році.     Основні наукові напрямки роботи кафе...

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Гістологія, цитологія та ембріологія є фундаментальною дисципліною, яка вивчається студентами стоматологічного факультету протягом І-ІІ семестрів та студентами медичних факультетів №1, 2 в ІІ та ІІІ семестрах.

Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Основний науковий напрямок роботи кафедри – вивчення механізмів протиінфекційного захисту і репаративної функції слизової оболонки порожнини рота у дітей, та розробка і вдосконалення методів діагностики, лікування, реабілітації і профілактики вроджених і набутих дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Місія кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією корелюється зі стратегічною місією національної вищої медичної  освіти й місією Полтавського державного медичного університету ‒ формування високоосвіченого, конкурентоспроможного фахівця в галузі охорони здоров’я, здатного до інновацій...

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією забезпечує навчання для здобувачів освіти як на додипломному (студенти 4-6 курсів медичного та стоматологічного факультетів), так і на післядипломному (лікарі-інтерни, слухачі курсів, аспіранти, клінічні ординатори) рівнях. Робота кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентос...

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Співробітники кафедри займаються проблемами медичної інформатики, матеріалознавства у стоматології, надають консультативну допомогу науковцям стоматологічних кафедр, іншим медичним вузам України.

Кафедра медичної хімії

Кафедра медичної хімії організована відповідно до наказу ректора академії № 340 від 28 вересня 2017 року реорганізувати кафедру «Медична, біоорганічна та біологічна хімія» в кафедри: «Медичної хімії» та «Біологічної та біоорганічної хімії».Медична хімія дає багатозмістовну інформацію дисциплінам медико-біологі...

Кафедра ортодонтії

Кафедра ортодонії є структурним підрозділом міжнародного факультету ПДМУ, базою післядипломної освіти клінічних ординаторів та магістрів. Колектив кафедри, очолюваний доктором медичних наук, професором Смаглюк Л.В. продовжує та розвиває традиції Полтавської школи функціональної ортодонтії.

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом

Колектив кафедри продовжує наукові традиції, працює над загальними питаннями онкології, серцево-судинної патології, стоматології. В теперішній час основними напрямками наукової роботи кафедри є: вивчення дінаміки морфологічних змін при захворюваннях органів порожнини рота, вивчення ембріогенезу органів голови та шиї, онкоморфологія.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології cтворена за рішенням Ради Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році. Кафедра розташована на базі стоматологічної поліклініки академії по вул. Навроцького, де займає 5 поверхів частини гуртожитку № 2 та частину першого поверху гуртожитку № 1, підпорядкованих академії. Навчальний п...

Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Мета діяльності кафедри – підготовка майбутніх висококваліфікованих фахівців (лікарів-стоматологів) для системи охорони здоров’я. Стратегія кафедри - побудована на спроможності професорсько-викладацького складу кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології формувати високоосвічених майбутні...

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Кафедра бачить свою місію в підготовці компетентних та високоосвічених здобувачів вищої освіти на засадах академічної доброчесності та доказової медицини, що здатні ініціативно реалізовувати свій творчий потенціал в професії. Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки «Медицина» Кафедра реалізує такі осв...

Кафедра філософії та суспільних наук

Головною метою кафедри філософії та суспільних наук є світоглядно-методологічна підготовка студентів-медиків, формування їх філософської культури як теоретичного підґрунтя університетського рівня підготовки, залучення студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування. На кафедрі вик...

Кафедра хірургії №3

Кафедра є базою навчання для студентів 2, 3, 4-го курсів стоматологічного факультету та студентів-іноземців 5 курсу лікувального факультету. На базі кафедри отримують знання лікарі-інтерни хірургічного та анестезіологічного профілю (цикл військово-медичної підготовки з курсу військово-спеціальної підготовки)....

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян

У навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян проходять підготовку іноземні громадяни, що планують отримати фахову освіту в ПДМУ. Рідні мови для них – англійська, французька, арабська, фарсі, ібо, азербайджанська, хінді. Слухачі вивчають українську або російську мови, науковий стиль мовлення, біологію, хімію, фізику, математ...