Підпорядковані кафедри

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaКафедра біологічної та біоорганічної хімії

Співробітники кафедри велику увагу приділяють професійній спрямованості дисципліни, зберігаючи характер фундаментальної науки, що дає необхідну базову освіту майбутнім лікарям. Студенти стоматологічного факультету на лекціях і практичних заняттях глибоко вивчають біохімію органів порожнини рота – біохімічний склад і функції слини, особливо...

Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією

Кафедра внутрішної медицини №3 є опорною для кафедр вищих медичних навчальних закладів України, які викладають внутрішні хвороби на стоматологічних факультетах. В зв'язку з втіленням Міносвіти нової освітньо - професійної кваліфікаційної характеристики спеціальності за фахом лікар-стоматолог співробітники кафедри розробляють нову програму з...

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Гістологія, цитологія та ембріологія є фундаментальною дисципліною, яка вивчається студентами стоматологічного факультету протягом І-ІІ семестрів та студентами медичних факультетів №1, 2 в ІІ та ІІІ семестрах.

Кафедра дитячої хірургічної стоматології

Основний науковий напрямок роботи кафедри – вивчення механізмів протиінфекційного захисту і репаративної функції слизової оболонки порожнини рота у дітей, та розробка і вдосконалення методів діагностики, лікування, реабілітації і профілактики вроджених і набутих дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

 Кафедру іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією очолює к. пед. н., доц. Олена Миколаївна Бєляєва. Натепер у штаті кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією нараховується 18 науково-педагогічних працівників, із них: 11 осіб із науковим ступенем. З 11 осіб, які мають науковий ст...

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією навчаються студенти медичного і стоматологічного факультету 4-6 курсів з дисциплін «Інфекційні хвороби» та «Епідеміологія». Основною базою кафедри є КЗ «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня», що розташована за адресою проспект Першотравневий, 22. Наукова...

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Співробітники кафедри займаються проблемами медичної інформатики, матеріалознавства у стоматології, надають консультативну допомогу науковцям стоматологічних кафедр, іншим медичним вузам України.

Кафедра медичної хімії

Кафедра медичної хімії організована відповідно до наказу ректора академії № 340 від 28 вересня 2017 року реорганізувати кафедру «Медична, біоорганічна та біологічна хімія» в кафедри: «Медичної хімії» та «Біологічної та біоорганічної хімії».Медична хімія дає багатозмістовну інформацію дисциплінам медико-біологі...

Кафедра ортодонтії

Кафедра ортодонії є структурним підрозділом факультету підготовки іноземних студентів УМСА, а також базою післядипломної освіти клінічних ординаторів та магістрів. Колектив кафедри, очолюваний доктором медичних наук, професором Смаглюк Л.В. продовжує та розвиває традиції Полтавської школи функціональної ортодонтії.

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом

Колектив кафедри продовжує наукові традиції, працює над загальними питаннями онкології, серцево-судинної патології, стоматології. В теперішній час основними напрямками наукової роботи кафедри є: вивчення дінаміки морфологічних змін при захворюваннях органів порожнини рота, вивчення ембріогенезу органів голови та шиї, онкоморфологія.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології cтворена за рішенням Ради Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році. Кафедра розташована на базі стоматологічної поліклініки академії по вул. Навроцького, де займає 5 поверхів частини гуртожитку № 2 та частину першого поверху гуртожитку № 1, підпорядкованих академії. Навчальний п...

Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології організована згідно рішення Вченої ради ПМСІ та наказу ректора інституту заслуженого діяча науки і техніки України, д. мед. н., професора Скрипнікова М.С. (протокол №10 від 10.06.1989). З 1989 року по червень 2014 року очолював кафедру заслужений діяч науки і техніки України, академік Української а...

Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку способів та систем реалізації моделей первинної та вторинної профілактики найбільш поширених у регіоні цереброваскулярних та стоматологічних захворювань. Кафедра плідно співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів та науково-дослідними інститутами МОЗ України.

Кафедра філософії та суспільних наук

Головною метою кафедри філософії та суспільних наук є світоглядно-методологічна підготовка студентів-медиків, формування їх філософської культури як теоретичного підґрунтя університетського рівня підготовки, залучення студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування. На кафедрі вик...

Кафедра хірургії №3

Кафедра є базою навчання для студентів 2, 3, 4-го курсів стоматологічного факультету. Велику роль у навчальному процесі відіграє можливість працювати із студентами на базі хірургічного відділення, двох травматологічних відділень, травмпункту, реанімаційного відділення. У хірургічній клініці є 3 операційні, оснащені необхідною апаратурою, у тому...

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян

У навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян проходять підготовку іноземні громадяни, що планують отримати фахову освіту в УМСА. Рідні мови для них – англійська, французька, арабська, фарсі, ібо, азербайджанська, хінді. Слухачі вивчають українську або російську мови, науковий стиль мовлення, біологію, хімію, фізику, математ...