Виховна робота

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: inostr@umsa.edu.uaНа теперішній час в ПДМУ навчаються іноземні громадяни більше, ніж з 50 країн світу, зокрема США, Великобританія, Нідерланди, Болгарія, Ізраїль, Китай, Туніс, Туреччина, Кувейт, Еритрея, Марокко, Ємен, Єгипет, ОАЕ, Нігер, Нігерія, Росія, Литва, Лівія, Афганістан, Туркменістан, Азербайджан, Камерун, Індія, Уганда, Узбекистан та ін. Значну їх кількість становлять вихідці з країн, де тривають внутрішні збройні конфлікти, наявні серйозні ускладнення із сусідніми державами та які мають нестабільну внутрішньополітичну ситуацію (Іран, Судан, Сирія, Лівія, Ірак, Палестина, Йорданія, Пакистан, Ліван), що накладає відбиток на особистість і психологічний стан здобувачів, моральний клімат в колективах, суспільну обстановку в місті.

З огляду на вищевикладене виховна робота на міжнародному факультеті ПДМУ ведеться за кількома напрямками:

  • заходи, що направлені на дотримання здобувачами-іноземцями чинного законодавства України і запобігання правопорушенням;
  • заходи щодо адаптації іноземних громадян до умов навчання та проживання в Україні, ознайомлення їх з історією та традиціями українського народу, сприяння налагодженню взаєморозуміння між різними національними групами, впровадження норм здорового способу життя у студентське середовище;
  • заходи, що сприяють розвитку студентського самоврядування.

Питання про організацію та вдосконалення виховної роботи систематично розглядається на Вченій Раді академії, засіданнях ректорату, Раді міжнародного факультету  ПДМУ.

За першим напрямком регулярно проводяться зустрічі здобувачів-іноземців з представниками правоохоронних органів за участю адміністрації академії в особі ректора, заступника ректора з міжнародних зв`язків, декана факультету. Зокрема, у зв`язку зі змінами законодавства України щодо статусу іноземних громадян, та правил їх перебування в Україні та пересування її територією, були проведені збори із залученням представників міграційної служби.

За ініціативою заступника ректора з міжнародних зв`язків та декана факультету спільно з правоохоронними органами проведено зустріч з представниками земляцтв іноземних громадян щодо безпечного перебування іноземців на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій, в тому числі міжетнічного та релігійного характеру між іноземцями та громадянами України.

Щомісячно заступником ректора з міжнародних зв`язків, деканом факультету та інспекторами паспортного відділу проводяться заходи щодо контролю за виконанням іноземними громадянами вимог чинного законодавства щодо статусу їх перебування на території України, своєчасного продовження реєстрації та дотримання правил внутрішнього розпорядку академії.

Регулярно між адміністрацією академії та іноземними здобувачами освіти проходять зустрічі, які мають на меті вдосконалення протидії проявам корупції та хабарництва. На цих зустрічах розглядаються скарги та побажання, що надходять до адміністрації академії через функціонування «телефону довіри» та «скриньки довіри», завдяки яким студенти можуть у будь-який час звернутися до ректора та керівництва академії.

Раз на місяць керівництвом факультету проводяться зустрічі з лідерами земляцтв та студентського самоврядування щодо попередження правопорушень, які є наслідками девіантної поведінки з боку іноземців.

На кожному засіданні ректорату ПДМУ розглядаються питання, пов`язані із навчанням та побутом іноземних здобувачів.

Деканатом міжнародного факультету організовуються заходи, спрямовані на покращення навчання іноземних громадян, зокрема організація додаткових консультацій з основних клінічних та медико-біологічних дисциплін, які виносяться на ліцензійний інтегрований іспит КРОК.

По другому напрямку керівництвом деканату міжнародного факультету ПДМУ та кураторами академічних груп згідно затвердженого плану проводяться заходи, що спрямовані на дотримання іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя. Зокрема проведяться заходи наступної тематики:

  • про повагу до культурної та духовної спадщини українського народу, традицій та історії держави;
  • про виховання людяності як із громадянсько-правової, так із моральної позиції – поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності;
  • про міжособистісні стосунки в студентській групі, особливості поведінки в конфліктній ситуації;
  • про наслідки вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, про шкоду тютюнопаління.

Куратори академічних груп проводять екскурсії до історичних та літературних музеїв Полтави, знайомлять студентів з історією розвитку медицини на Полтавщині, організацією системи охорони здоров`я та надання медичних послуг населенню, зокрема молоді. Раз на рік проводяться екскурсії до визначних історичних місць України, зокрема на острів Хортицю, в Києво-Печерську лавру та ін.

По третьому напрямку адміністрація академії та керівництво деканату приділяють постійну увагу розвитку та підтримці студентського самоврядування. З початку навчального року у гуртожитках, де мешкають іноземні здобувачі, створений та діє штаб «Студентський гуртожиток». Щомісяця у штабі проводяться зустрічі здобувачів з деканом факультету, його заступниками та кураторами академічних груп, щодо прав та обов`язків громадян України та іноземців, що тимчасово мешкають на її території, передбачених Конституцією України та деякими статтями Цивільного та Кримінального кодексу, дотримання правил проживання в гуртожитку та санітарно-гігієнічних норм.

Згідно з планом, раз на місяць, проводяться збори старост академічних груп, на яких розглядаються найбільш актуальні питання навчання іноземних громадян, результатом яких є додаткові індивідуальні бесіди зі здобувачами освіти, які мають проблеми в навчанні, та заохочення найбільш успішних.

Спільно зі студентським парламентом академії керівництво деканату сприяє розвитку здібностей здобувачів шляхом залучення їх до колективів художньої самодіяльності та спортивних секцій. Результатом цієї роботи стала участь іноземців у чемпіонатах області, де вони стали призерами з чотирьох видів спорту, а також міжнародного турніру з футболу. Студенти беруть участь у фестивалях художньої самодіяльності, що проходять в академії, та залучаються до культурно-масових заходів міста.