Медичний факультет №2

36024, м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, адміністративний корпус 1 поверх, кімнати: 109,111,114;


Медичний факультет № 2 є наймолодшим факультетом Полтавського державного медичного університету.  Незважаючи на це, він став тим простором, де успішно здійснюється та розвивається освітня, професійна і науково-дослідницька діяльність. У процесі навчання та за допомогою комплексного підходу наші студенти набувають предметних знань, навичок і вмінь, компетенцій для майбутньої професійної діяльності, а також здатностей до самостійного мислення, критичної оцінки,  розвитку особистісних якостей, володіння методами наукового пізнання та накопичення досвіду творчого дослідницького пошуку, дотримуючись при цьому найвищих етичних норм.