Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Адреса: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна академія, адміністративний корпус. e-mail: microbiolumsa@gmail.com.Тел. 2-77-45


Лобань Галина Андріївна, доктор медичних наук, професор, очолює кафедру з вересня 1994 року. Наукова робота присвячена мікробіологічним аспектам в стоматології, впливу комплексів пептидів на імунітет, ефективності дезінфікуючих засобів. Є автором понад 260 наукових праць, 1 монографії, 7 патентів, 4 інформаційних листів, 1 галузевого нововведення. Під керівництвом проф. Г.А.Лобань захищено 3 кандидатські дисертації.