Колектив деканату медичного факультету №2

36024, м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, адміністративний корпус 1 поверх, кімнати: 109,111,114;


Капустянський Денис Васильович
Капустянський Денис Васильович
Декан факультету, кандидат медичних наук, доцент

Лікар-хірург вищої категорії. У 2004 році закінчив медичний факультет УМСА з відзнакою. Протягом 2004 – 2006 років лікар-інтерн хірург Полтавської обласної клінічної лікарні. Закінчив магістратуру з фаху хірургія з відзнакою. З лютого 2006 року - лікар-травматолог Полтавської ЦРКЛ. З 2007 року працював лікарем хірургом 1 МКЛ, та паралельно навчався в заочній аспірантурі на базі кафедри хірургії №1 «УМСА».

З 2009 по 2014 рік - асистент кафедрі хірургії №3, з червня 2014 року працює на посаді доцента кафедри. З січня 2019 року – доцент кафедри хірургії № 2. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Оцінка ефективності діагностики, лікування гострого апендициту і його ускладнень та шляхи покращення їх результатів".

У 2015 році отримав звання доцента кафедри хірургії. Має 56 друкованих праць, 1 патент на корисну модель, 2 раціоналізаторські пропозиції, автор навчального посібника з загальної хірургії для англомовних студентів та співавтор 3 навчальних посібників і підручника з хірургії для студентів стоматологічних факультетів. Займається лікувальною та консультативною роботою у хірургічному відділенні. Сфера зацікавленості в хірургії: гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, герніологія, ендоскопічна хірургія. З 2014 до вересня 2019 року виконував обов’язки заступника декана медичного №1.
Є членом ГО "Асоціація хірургів Полтавської області". За багаторічну та плідну працю в освітній та медичній сфері нагороджений Почесною грамотою Шевченківської районної у м.Полтаві ради та Відзнакою ректора і нагрудним знаком

Гордієнко Людмила Петрівна
Гордієнко Людмила Петрівна
заступник декана факультету, кандидат медичних наук, доцент

У 2005 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Навчалася в інтернатурі та клінічній ординатурі за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». З 2011 по 2016 рік - викладач кафедри біологічної та біоорганічної хімії. З листопада 2016 року працювала на посаді доцента кафедри. Під керівництвом зав. кафедри д.мед.н., професора Непоради К.С. захистила у 2016 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія у спеціалізованій Вченій раді Д.17.600.04 при Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України на тему: «Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за умов експериментального ожиріння». З вересня 2017 року працює на посаді заступника декана медичного факультету № 2. Загальна кількість друкованих робіт – 54. З вересня 2019 року - доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Ющенко Юлія Петрівна
Ющенко Юлія Петрівна
заступник декана факультету, кандидат філософських наук, доцент

У 1998 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка. З вересня 1998 року працювала на посаді старшого лаборанта, асистента кафедри філософії, суспільних наук та українознавства Української медичної стоматологічної академії. У грудні 1999 року обрана за конкурсом на посаду викладача кафедри філософії та суспільних наук. З січня 2001 року до січня 2004 року навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю – філософія науки. У 2004 р. в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики». З 2004 р. працює на посаді доцента кафедри, має понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Основи філософських знань» для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації (з грифом ЦМК МОЗ України). Викладає курс філософії для студентів стоматологічного і медичних факультетів
Коло наукових інтересів – філософські проблеми сучасної медицини та методології пізнавальної діяльності.
З 2015 до вересня 2019 року виконувала обов’язки заступника декана медичного факультету №1. Нині є заступником декана медичного факультету №2.
За час професійної діяльності нагороджена грамотами і подяками Полтавської обласної ради, Департаменту охорони здоров’я та Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації, Міністерства культури України, Президії Федерації профспілок України, Полтавського міського голови, Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради. У 2019 році відзначена грамотою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та нагороджена Почесною грамотою і нагрудним знаком Полтавської обласної ради.

Жорник Олена Євгеніївна
Жорник Олена Євгеніївна
старший інспектор
Юхименко Валентина Георгіївна
Юхименко Валентина Георгіївна
інспектор