Підпорядковані кафедри медичного факультету №1

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, адміністративний корпус , ІІ поверх, кімнати: 242, 243, 244, 245; тел.: (05322) 52-59-20, e-mail: med_dekanat1@umsa.edu.uaКафедра акушерства та гінекології №1

З 1990 року кафедру очолює професор А.М. Громова, випускниця Запорізького медичного інституту. У 1976 році закінчила клінічну ординатуру у Всесоюзному Науковому центрі охорони матері і дитини МОЗ СРСР. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Корекція скорочуючої діяльності матки при ендометриті”.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Історія кафедри анестезіології з інтенсивною терапією розпочалась 14 лютого 1977 році з працевлаштування на посаду асистента кафедри загальної хірургії, тодішнього Полтавського державного медичного стоматологічного інституту, кандидата медичних наук Олександра Михайловича Дикого. У 1983 році, в складі вище вказаної кафедри, був створений курс ан...

Кафедра внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами

Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами була створена на підставі рішення Міністерства охорони здоров’я України № 102/21-1388 від 11 червня 1975 року і розпочала свою роботу з 1 вересня 1975 року як кафедра госпітальної терапії з курсом ендокринології.

Кафедра внутрішньої медицини №1

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності. Окремими темами вивчались проблеми ревматизму, виразкової хвороби, бронхіальної астми, гломерулонефриту та ін. З цих питань на кафедрі виконано 8 докторських і 23 кандидатських дисертації.

Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі

На основі виконання наукових досліджень за десятирічний період захищено 6 кандидатських дисертацій.Матеріали наукових досліджень були впроваджені у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, інфекційних хвороб та епідеміології, мікробіології, імунології та вірусології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, норма...

Кафедра експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією

У 2000 р. було здійснене об'єднання кафедри експеріментальної фармакологіїз кафедрою клінічної фармакології з курсом клінічної імунології та алергології. Створена кафедра отримала назву "Кафедра експериментальної таклінічної фармакології з імунологією та алергологією", що відкриває нові перспективи експериментальної розробки лікарс...

Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Щорічно на кафедрі навчається понад 200 вітчизняних та іноземних студентів УМСА, 100 лікарів-інтернів та близько 30 лікарів-курсантів: це студенти IV курсу медичного та педіатричного факультетів, лікарі-інтерни з фаху "Загальна практика - сімейна медицина", "Медицина невідкладніх станів","Внутрішні хвороби", "Т...

Кафедра загальної хірургії з доглядом за хворими

На кафедрі проходять навчання студенти IІ-ІІІ курсів медичного факультету (навчальний предмет - загальна хірургія) та ІІ, ІІІ, ІV курсів стоматологічного факультету (навчальний предмет - хірургічні хвороби, англомовна форма навчання), лікарі-інтерни (хірурги) 1 та 3 років навчання, лікарі-інтерни з фаху “Загальна практика – сімейна м...

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою

На кафедрі проходять навчання студенти IV-V курсів медичних факультетів №1, №2 та факультету підготовки іноземних студентів (навчальні предмети – «Неврологія», «Медична генетика», «Нейрохірургія»), студенти ІV курсу стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних студентів (навчальні предм...

Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

У системі медичної підготовки сучасного лікаря знання основ онкології має надзвичайно важливе значення, що зумовлено невпинним зростанням онкологічних захворювань. Тому, надзвичайно актуальним залишається пошук шляхів удосконалення науково-методичних і навчально-методичних засобів викладання онкології як студентам, так і лікарям загальної лікува...

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Для практичної роботи з хворими кафедра запропонувала спеціальні навчальні атласи з основних патопсихологічних досліджень. На кафедрі створено навчальний гіпнотарій, де лікарі-інтерни та клінічні ординатори, а також кращі студенти оволодівають методами психотерапії. Студентам у вивченні традиційних новітніх психотропних засобів допомагає навчаль...

Кафедра хірургії №1

Основні напрямки наукової діяльності: розробка методів прогнозування, діагностики та лікування сепсису; впровадження в клінічну практику нововведень з проблеми хірургічного сепсису та його ускладнень; хірургічне лікування захворювань щитоподібної і молочної залози; гостра кишкова непрохідність; захворювання гепатобіліарної системи, гострий панкр...

Кафедра хірургії №2

Викладання учбових дисциплін на кафедрі здійснюється згідно вимог Болонського процесу. Практичні заняття та лекції викладаються українською, російською та англійською мовами. Всі заняття забезпечені методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів трьома мовами. При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Шир...