Кафедра хірургії №2

Україна, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, хірургічне відділення. телелефон: 60-61-65,2-49-23


Викладання учбових дисциплін на кафедрі здійснюється згідно вимог Болонського процесу. Практичні заняття та лекції викладаються українською, російською та англійською мовами. Всі заняття забезпечені методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів трьома мовами. При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Широко використовується тестовий контроль знань. На кафедрі працює комп’ютерний клас, в якому проводиться комп'ютерне тестування студентів 6 курсу за програмою «Крок - 2» та лікарів-інтернів хірургічного профілю.