Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: dfpo@umsa.edu.ua, dfpo@ukr.netНавчально-науковий інститут післядипломної освіти створений у серпні 1993 р. з метою подальшого удосконалення післядипломної освіти, поглибленої підготовки лікарів до виконання своїх професійних обов’язків.

Адміністрація навчально-наукового інституту післядипломної освіти вирішує актуальні питання післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку шляхом поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Загальне керівництво здійснюють проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти і директор інституту.