Інтернатура

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: dfpo@umsa.edu.ua, dfpo@ukr.netПервинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рiвнiв акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Навчання в інтернатурі регламентується:

 1. Наказом МОЗ України від 19.09.1996 №291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів».
 2. Наказом МОЗ України від 23.02.2005 №81 «Про затвердження Переліку спеціальностейта строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Навчання в очній частині інтернатури на базі кафедр Полтавського державного медичного університету згідно
наказів МОЗ України від 21.11.2005 №621 та від 10.12.2007 №793 проводиться з наступних спеціальностей:

Спеціальність інтернатури Тривалість інтернатури (роки) Тривалість навчання та стажування (місяців)
І рік ІІ рік ІІІ рік
на кафедрах на базі стажування на кафедрах на базі стажування на кафедрах на базі стажування
Акушерство і гінекологія 3 6 5 4 7 2 9
Анестезіологія та інтенсивна терапія 2 6 5 6 5    
Внутрішні хвороби 2 6 5 5 6    
Дерматовенерологія 1,5 6 5 2 4    
Дитяча анестезіологія 2 5 6 6 5    
Дитяча хірургія 3 6 5 4 7 2 9
Загальна практика сімейна медицина 2 6 5 4 7    
Інфекційні хвороби 1,5 6 5 4 2    
Клінічна онкологія 1,5 6 5 3 3    
Медицина невідкладних станів 1,5 6 5 3 3    
Неврологія 1,5 6 5 4 2    
Неонатологія 2 6 5 5 6    
Ортопедія і травматологія 2 6 5 5 6    
Отоларингологія 2 6 5 6 5    
Офтальмологія 2 6 5 5 6    
Патологічна анатомія 1 6 5        
Педіатрія 2 6 5 5 6    
Психіатрія 1,5 6 5 3 3    
Пульмонологія та фтизіатрія 1,5 7 4 3 3    
Стоматологія 2 5 6 3 8    
Урологія 2 6 5 4 7    
Хірургія 3 6 5 4 7 2 9

Базовими закладами охорони здоров`я інтернатури затверджено 105 закладів Полтавської області, 342 практичних керівників, атестація яких проводиться спільно з Департаментом охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації (Перелік базових лікувальних закладів та їх керівників для спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних авчальних закладів).

Зарахування до інтернатури проводиться протягом липня місяця. Початок навчання в інтернатурі з 01 серпня 2021 р.ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ В ІНТЕРНАТУРУ

 

З 01 липня 2021 року по 31 липня 2021 року  - проходитиме зарахування
на контрактній основі.

З 05 липня 2021 року по 31 липня 2021 року -  проходитиме зарахування випускників,
які навчалися за державним замовленням.

ПОКРОКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ДО ІНТЕРНАТУРИ,
ЯКІ НАВЧАЛИСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

До 2017 року студенти-медики бюджетної форми навчання проходили навчання в інтернатурі за направленням від університету. Заклад вищої освіти (ЗВО) обов’язково працевлаштовував студента, що забезпечувало проходження інтернатури, і студент після цього 3 роки відпрацьовував.
З 2017 року випускники закладів вищої освіти медичного спрямування вільні у виборі місця роботи відповідно до частини першої статті 64 Закону України «Про вищу освіту», крім випадків, передбачених цим Законом. Тобто ЗВО не зобов’язані працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно обирає перше місце роботи і проходження інтернатури. Водночас, відповідно до статті 26 Закону України “Про вищу освіту”, університет сприяє працевлаштуванню студента.
З 2019 році студенти-медики, які навчалися на бюджетній формі навчання, можуть або скористатись можливістю розподілу, або знайти самостійно місце працевлаштування з проходженням інтернатури.
Розподіл випускників проводиться відповідно до наказу МОЗ України  від 25.12.1997 №367 не пізніше ніж за 4 місяці до закінчення студентами закладу вищої освіти. Комісія зі сприяння працевлаштування випускників забезпечує видачу направлення на роботу випускників відповідно до спеціальності, набутої у закладі освіти, з урахуванням сімейного стану, стану здоров'я випускника, членів його сім'ї, активності у науково-дослідній роботі і громадській роботі та побажань.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РОЗПОДІЛОМ:
Випускник
1) Отримує у ЗВО:

 • - Диплом
 • - Сертифікат «КРОК 2»
 • - Направлення на роботу (за власною заявою на ім’я голови комісії з працевлаштування).

2) Звертається до закладу охорони здоров’я за місцем направлення на роботу для заключення договору.
3) Зараховується на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна у закладі охорони здоров’я та Наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я або закладу охорони здоров’я направляється для навчання в інтернатуру відповідно до направлення (очна частина інтернатури – ЗВО, заочна – заклад охорони здоров’я, в якому проводиться стажування).
4) Не пізніше 01 серпня 2021 року приступає до роботи.
Департамент охорони здоров’я
1) Зараховує випускників на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше 01 серпня 2021 року*.
В наказі про зарахування вказується ЗВО, в якому проходитиме очна частина та база стажування.
2) Подає до ЗВО відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після зарахування випускника на посаду.
*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для навчання за державним замовленням є: направлення МОЗ України на роботу або довідка про надання права самостійного працевлаштування.
 У РАЗІ ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ САМОСТІЙНО ШУКАЄ МІСЦЕ РОБОТИ
Випускник
1) Отримує у ЗВО:

 • Диплом.
 • Сертифікат екзамену «КРОК 2».
 • Довідку про навчання за державним замовленням.
 • Повідомляє свій ЗВО про відмову від направлення на роботу письмовою заявою.

2) Самостійно обирає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього звертається до:

 • структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;
 • керівників закладів охорони здоров’я.

3) У разі згоди керівника закладу надати місце роботи за обраною лікарськоюї/провізорською спеціальністю зараховується на посаду лікаря-інтерна. У випадку зарахування на посаду лікаря-інтерна до закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, зарахування відбувається наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Проходження інтернатури за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється, згідно з законодавством, за погодженням МОЗ України, у закладах охорони здоров'я , які підпорядковані іншим міністерствам чи відомствам або ж приватної форми власності  при умові зарахування випускника на посаду  лікаря-інтерна.

 • Не пізніше 01 серпня 2021 року приступає до роботи.
 • Після закінчення інтернатури відпрацьовує 3 роки відповідно до укладеної угоди.

Випускники, які з поважних причин вчасно не приступили до інтернатури (хвороба, несвоєчасне укладання трудової угоди), подають до Департаменту охорони здоров’я документи, що пояснюють причину запізнення та зараховуються в інтернатуру з подовженням терміну навчання на строк запізнення.  

Порядок зарахування в інтернатуру випускників,які навчались за бюджетом:

Випускники всіх профілів повинні:

1. Звернутися до Відділу управління персоналом та медичними кадрами Департаменту  охорони здоровʼя Полтавської ОДА
(м. Полтава, вул. Стрітенська 44, 2-й поверх, каб. №6) з нижче вказаним переліком документів:

 • Оригінал довідки з вищого навчального закладу про навчання за державним замовленням;
 • Копія диплому про повну вищу медичну освіту;
 • Копія договору з закладом охорони здоровʼя;
 • Направлення на роботу (за наявності);
 • Гарантійний лист виданий закладом охорони здоровʼя ( у випадку самостійного працевлаштування).

2. Після отримання наказу Департаменту охорони здоровʼя про зарахування до інтернатури надати до адміністрації навчально-наукового інституту післядипломної освіти ПДМУ такі документи:

 • Копія довідки з вищого навчального закладу про навчання за державним замовленням;
 • Копія договору з закладом охорони здоров'я;
 • Оригінал + копія диплому про повну вищу медичну освіту;
 • Оригінал + копія сертифікату про складання іспиту «Крок 2»;
 • Оригінал + копія паспорту (1,2 сторінки + прописка);
 • Оригінал + копія довідки про ідентифікаційний код;
 • Оригінал + копія довідки про наявність групи інвалідності (якщо така є);
 • Фото розміром 3Х4 (3шт.).

Порядок зарахування в інтернатуру випускників,які навчались за контрактом:

Випускники всіх профілів повинні:

 1. Заключити договір з заочною базою стажування лікарнею, поліклінікою (зразок).
 2. Надати до адміністрації навчально-наукового інституту післядипломної освіти документи:
 • Оригінал+копія договіру з базою стажування;
 • Заяву на ім'я ректора (зразок);
 • Оригінал + копія довідки з вищого навчального закладу про навчання на умовах контракту;
 • Оригінал + копія диплому про повну вищу медичну освіту;
 • Оригінал + копія сертифікату про складання іспиту «Крок 2»;
 • Оригінал + копія паспорту (1,2 сторінки + прописка);
 • Оригінал + копія довідки про ідентифікаційний код;
 • Оригінал + копія довідки про наявність групи інвалідності (якщо така є);
 • Фото розміром 3Х4 (3шт.).

     3. Укласти договір з університетом (отримується в університеті).
     4. На підставі договору з ПДМУ провести оплату навчання за перший рік в повному обсязі.
     5. Перед отриманням копії наказу про зарахування до інтернатури обовʼязкова постановка на військовий облік.
     Для цього потрібно надати до сектору військового обліку (каб. №204 лабораторнкого корgусу ПДМУ, тел. 52-68-52) 
     наступну інформацію та документи:

 • Фото розміром 3Х4 (1 шт.);
 • номер ідентифікаційного коду;
 • контактний номер мобільного телефону;
 • ксерокопії:
  - військово-облікових документів (військовий квиток або документ, що його замінює, прописне посвідчення);
  - паспортів, ІД-карток+демографічний витяг, документів про сімейний стан та про народження дітей віком до 18 років;
  - документів про освіту.

     6. До 30 липня 2021 року - отримати в адміністрації ННІПО наказ про зарахування до інтернатури.

     7. Надати наказ про зарахування в інтернатуру (отриманий в адміністрації ННІПО) до відділу кадрів лікувального закладу, де проходить заочна частина.

     8. З 1 серпня приступити до навчання в заочній частині інтернатури.

Усі лікарі-інтерни повинні оформитись та приступити до заочної частини інтернатури

з 01 серпня 2021 року.

Оплата за навчання в інтернатурі на 2-му (3-му) році проводиться до 1-го серпня.

Місце знаходження: м. Полтава, вул. Шевченка 23, навчально-науковий інститут післядипломної освіти, 2-й поверх, кабінет 202. Телефон: +38(0532) 52-56-07.

Запрошуємо всіх бажаючих на навчання в інтернатуру до

Полтавського державного медичного університету!