Кафедра акушерства та гінекології №2

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Українська медична стоматологічна академіяКафедра акушерства і гінекології №2 була створена Наказом №7 УМСА від 8.01.2013 р. з метою оптимізації навчального процесу підвищення ефективності навчально-методичної роботи шляхом реорганізації кафедри акушерства і гінекології УМСА в кафедру акушерства і гінекології №1 та кафедру акушерства і гінекології №2. Наказом по УМСА №29 від 21 січня 2013 р. кафедру акушерства і гінекології №2 було закріплено за факультетом післядипломної освіти лікарів.

На кафедрі проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації:

   • цикл тематичного удосконалення «Ендокринна гінекологія» (термін – 2 тижні);
   • цикл тематичного удосконалення «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології» (термін – 2 тижні);
   • цикл тематичного удосконалення «Перинатальна допомога в умовах реформування галузі охорони здоров'я України» (термін – 2 тижні);
   • цикл тематичного удосконалення «Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога» (термін – 2 тижні);
   • цикл тематичного удосконалення «Малоінвазивні хірургічні втручання в гінекології» (термін – 1 тиждень);
   • цикл тематичного удосконалення «Сучасні підходи до надання перинатальної допомоги» (термін – 2 тижні);
   • цикл тематичного удосконалення «Звичні втрати вагітності (термін – 1 тиждень);
   • цикл стажування з акушерства і гінекології.

З 2013 року кафедру акушерства і гінекології №2 очолює професор В.К.Ліхачов. У 1982 році він захистив кандидатську дисертацію «Виявлення при пізніх токсикозах вагітних змін водно-сольового обміну, гемодинаміки, діяльності нирок та їх корекція в результаті комплексного лікування», у 1998 році – докторську дисертацію «Об’ємно-осмотичний гомеостаз у вагітних з пізнім гестозом та набутими вадами серця (діагностика порушень, вплив на перебіг вагітності, патогенетична терапія)». Під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертацїі (Т.В.Матьоха та Л.В.Ухналь), виконується докторська дисертація «Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики прееклампсії у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі» (доцент Тарановська О.О.) та 2 кандидатських дисертації: «Імунологічні аспекти загрози предчасних пологів у жінок з екстракорпоральним заплідненням: патогенез, оптимізація діагностики і лікування» (асистент Шиманська Я.В.); «Клініко-імунологічні механізми формування макрофагального дисбалансу при прееклампсії та оптимізація підходів до вторинної її профілактики» (аспірант Ващенко В.Л.). 

Сьогодні колектив кафедри являє собою об’єднання однодумців, працьовитих творчих фахівців: професор–завідувач кафедри, 4 доценти, 1 асистент. Весь викладацький склад кафедри має вищі і перші лікарські категорії.

Контакти:

ludmilad02@gmail.com

Elenagudyma31@gmail.com

Shinanskaya@gmail.com