Наукова робота кафедри

Головна клінічна база: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка 23, Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського,  тел. 60-95-80, 57-32-36, e-mail: fmedicine1997@gmail.comКафедра сімейної медицини і терапії навчально-наукового інституту післядипломної освіти, на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційному та тематичних циклах, здійснює післядипломну підготовку лікарів-інтернів, сімейних лікарів та терапевтів. Кафедра є профільною для суміжних кафедр з підготовки сімейних лікарів і координує основні напрямки їх діяльності.

Робота кафедри спрямована на втілення інноваційних технологій підготовки сімейного лікаря, максимальне використання можливостей дистанційної освіти, удосконалення форм інформаційної підтримки роботи базових керівників, підтримку своєчасної науково-практичної актуальності змісту навчального процесу.

Кафедра забезпечена актуальною нормативною базою, достатнім матеріально-технічним оснащенням, досвідченим професорсько-викладацьким потенціалом, розвиненою мережею клінічних баз і навчально-практичних центрів, актуальними навчально-методичними матеріалами, досвідом підготовки сімейного лікаря на рівні світових стандартів, можливістю інтенсивного використання телекомунікаційних технологій, перспективним планом розвитку.