Колектив кафедри

Головна клінічна база: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка 23, Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського,  тел. 60-95-80, 57-32-36, e-mail: fmedicine1997@gmail.comБабаніна Марина Юріївна
Бабаніна Марина Юріївна

Завідувач кафедри з 2017 р., кандидат медичних наук, доцент, лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», «Гастроентерологія», лікар вищої категорії з фаху «Терапія». Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Оцінка ефективності еналаприлу малеату в комплексному лікуванні серцевої недостатності у хворих на ревматичну ваду серця з перевагою недостатності мітрального клапану», 2002 р.

Має 230 друкованих наукових публікацій, в тому числі 11 публікацій в зарубіжних виданнях, 3 патенти на корисну модель, 12 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ України, з них 1 з грифом ЦМК МОЗ та МОН України, 6 методичних рекомендацій, затверджених ЦМК УМСА.

Працює на кафедрі з 2001 р. Завідувала навчальною частиною кафедри з 2009 по 2017 р. Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Позаштатний експерт за фахом загальна практика-сімейна медицина

Склала кваліфікаційний іспит з англійської мови на рівень В2.

На кафедрі проводить лекції, практичні та семінарські заняття з циклу «Гастроентерологія».
Проводить лікувально-консультативну роботу у терапевтичному відділенні КП «3-я міська клінічна лікарня м.Полтави» Полтавської міської ради.
Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базі КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Полтавської міської ради.

За вагомі досягнення в професійній діяльності нагороджена Грамотою МОЗ України у 2015 р.

Ждан Вячеслав Миколайович
Ждан Вячеслав Миколайович

Ректор Української медичної стоматологічної академії з 2003 р., заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, віце-президент Республіканського наукового товариства ревматологів та Асоціації ревматологів України, член правління Української Асоціації Сімейної Медицини, дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Має вищі категорії за спеціальностями «Терапія», «Загальна практика - сімейна медицина», «Управління та організація охорони здоров’я».

Тема докторської дисертаційної роботи: «Комплексна терапія кардіогемореологічних і метаболічних порушень при хронічній серцевій недостатності у хворих з атеросклеротичним та ревматичним кардіосклерозом», рік захисту - 1995. Автор 607 наукових праць, зарубіжних праць 25, 7 підручників, 40 навчальних та методичних посібників, 30 патентів на корисну модель. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Його наукові роботи присвячені детальному вивченню питання медичної допомоги хворим з ішемічною хворобою серця з усіма її ускладненнями; впливу іонізуючого випромінювання на розвиток та перебіг хвороб серця та кістково-м’язової системи.

У квітні 1997 р. Вячеслав Миколайович Ждан очолив новостворену кафедру удосконалення лікарів-терапевтів УМСА. З липня 2000 р. по 2003 р. - головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. За час його роботи на цій посаді значно покращились показники роботи лікарні, активно впроваджувались нові методики діагностики та лікування. При активній участі головного лікаря Ждана В.М., обласних фахівців, разом з управлінням охорони здоров’я і науковцями Української медичної стоматологічної академії, в області, вперше запроваджено виїзди бригад фахівців безпосередньо в села для проведення на місцях консультативного прийому, профоглядів, диспансеризації та оздоровлення працівників сільського господарства та жителів села.

За плідну та творчу багаторічну роботу у 2002 р. Вячеславу Миколайовичу присуджено звання «Заслужений лікар України». Був нагороджений грамотами Управління охорони здоров’я, Обласної державної адміністрації, медаллю «Відмінник освіти України».

З 2001 р. по 2017 р. завідував кафедрою сімейної медицини і терапії. З 2017 р. професор кафедри сімейної медицини і терапії.

Кітура Євдокія Михайлівна
Кітура Євдокія Михайлівна

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Терапія». Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Вплив геліо- і метеорологічних факторів на перебіг ІХС та профілактика метеотропних реакцій» (1987 р).

Має 196 наукових та навчально-методичних публікацій та 3 публікацію в зарубіжному виданні, є співавтором 9 посібників з грифом ЦМК МОЗ та МОН України, 8 методичних рекомендацій затверджених ЦМК УМСА.

Працює на кафедрі з 2004 р., завідувала навчальною частиною кафедри у 2004-2008 рр., з 2017 р. знову завідує навчальною частиною кафедри, відповідальна за навчання інтернів на кафедрі.

На кафедрі читає лекції та веде заняття з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами за розділом «Хвороби серцево-судинної системи». Щорічно виконує обов’язки куратора груп лікарів-інтернів.

Проводить консультативно-лікувальну роботу у ревматологічному, кардіологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського та обласній поліклініці.
Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базах стажування.

Іщейкіна Юлія Олексіївна
Іщейкіна Юлія Олексіївна

Доктор медичних наук, професор кафедри. Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» з 2019 року. Працює на кафедрі з березня 2019 року. З 2011 року по 2013 рік очолювала кафедру медичної інформатики, медичної і біологічної фізики. Читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з лікарями-інтернами з розділів «Профілактична діяльність в практиці сімейного лікаря» та «Консультування та прийняття рішень». Неодноразово відзначена грамотами Полтавської ОДА.

Шилкіна Людмила Миколаївна
Шилкіна Людмила Миколаївна

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Терапія» та «Загальна практика - сімейна медицина». Член правління Української Асоціації Сімейної Медицини, головний позаштатний експерт за фахом загальна практика-сімейна медицина. Заступник директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти УМСА. 

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Комплексне лікування ревматоїдного артриту, поєднаного з остеоартрозом», рік захисту - 1999. Має 232 наукових публікацій та 7 статей у іноземних виданнях, є співавтором 3 підручників, 1 патента на корисну модель, 11 посібників , 2 методичних посібника, 18 методичних розробок, методичних рекомендацій, затверджених ЦМК МОЗ України - 2, ЦМК УМСА - 2. 

Працює на кафедрі з квітня 1997 р. У 2000-2003 рр. виконувала обов’язки завідувача навчальною частиною кафедри. З 2006 р. - віце-президент обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини». Активно бере участь в організації та проведенні обласних та республіканських науково-практичних конференцій, пленумів та конгресів. Висвітлює впровадження та розвиток сімейної медицини на теренах Полтавщини, виступаючи в програмах державної телерадіокомпанії. Щорічно виконує обов’язки куратора груп лікарів-курсантів циклу стажування. 

На кафедрі читає лекції та веде заняття з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами за розділом «Ревматичні хвороби» та відповідає за впровадження нових технологій. Проводить консультативно-лікувальну роботу у ревматологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського. Є куратором виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика - сімейна медицина» на базі КНП «Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

За вагомі досягнення в професійній діяльності нагороджена Грамотою МОЗ України у 2012 р. та Подякою МОЗ України у 2015 р., Почесною грамотою від Полтавської обласної державної адміністрації у 2017 р.

Волченко Григорій Вілійович
Волченко Григорій Вілійович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з фаху «Терапія», лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Квантовая гемотерапия и состояние гемореологии, микроциркуляторного русла свободнорадикального окисления у пациентов с ИБС в сочетании с гипертонической болезнью», 1993 р.

Має 118 наукових публікацій, в тому числі 5 статей у іноземних виданнях, є співавтором 8 навчальних посібників з грифом ЦМК МОЗ та МОН України і 5 методичних рекомендацій, затверджених ЦМК УМСА, 3 патентів на корисну модель. 

Працює на кафедрі з 2003 р. Відповідальний за лікувальну роботу і проведення клінічних конференцій, інформаційне забезпечення навчально-методичної роботи кафедри, публікацію її змісту на сайті академії.

Щорічно виконує обов’язки куратора груп лікарів-курсантів циклу ТУ. На кафедрі читає лекції та веде заняття з лікарями-інтернами та лікарями-курсантами за розділами «Ревматичні хвороби», «Хвороби серцево-судинної системи».

Проводить лікувально-консультативну роботу у ревматологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського.

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базах КНП «Гадяцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради та КНП «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради.

Ткаченко Максим Васильович
Ткаченко Максим Васильович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри, лікар першої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», лікар-спеціаліст з фаху «Терапія». Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

Склав кваліфікаційний іспит з англійської мови на рівень С1.

З 2005 по 2007 рр. - магістратура з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Тема магістерської роботи: «Порівняльна характеристика клініко-лабораторної ефективності різних груп НПЗП у хворих на реактивний артрит».

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Оптимізація патогенетичної терапії остеоартрозу у поєднанні з атеросклерозом та метаболічним синдромом», 2011 р.

Має 99 друкованих робіт, в тому числі 8 публікації в закордонних виданнях. Є співавтором 4 патентів на корисну модель, 5 навчальних посібників та 4 методичних рекомендації, затверджених ЦМК УМСА, МОЗ і МОН України.

Працює на кафедрі з 2007 р. Щорічно виконує обов’язки куратора груп лікарів-курсантів циклу спеціалізація. Читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з циклу «Нефрологія». Відповідальний за проведення комп’ютерного контролю лікарів-інтернів і лікарів-курсантів, підготовку та проведення «Крок-3», секретар екзаменів з фаху «Терапія». Є куратором груп лікарів-інтернів.

Виконує лікувально-консультативну роботу в ревматологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського.

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базах КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, №2, №3» м. Кременчук.

Іваницький Ігор Валерійович
Іваницький Ігор Валерійович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар-спеціаліст з фаху «Терапія», «Ультразвукова діагностика», лікар першої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Дійсний член Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики УАФУД.

З 2004 по 2006 рр. - магістратура з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Тема магістерської роботи: «Аналіз моделі надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини на прикладі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у с.Степному».

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та шляхи їх корекції», 2010 р.

Має 135 друкованих робіт, в тому числі 8 в закордонних виданнях, 3 патенти на корисну модель. Співавтор 14 навчально-методичних друкованих праць, з них 6 навчальних посібників з грифами МОЗ та МОН України.

Працює на кафедрі з 2009 р. З 2013 р. директор обласного навчально-практичного центру з питань сімейної медицини. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі, секретар іспитів лікарів-інтернів та лікарів-курсантів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття з циклу «Гастроентерологія». Є куратором груп лікарів-інтернів.

Виконує лікувально-консультативну роботу в амбулаторії №1 ПМСД №2 м. Полтави.

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базі КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Полтавської міської ради і КЗ «Новосанжарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новосанжарської районної ради Полтавської області.

Кир’ян Олена Анатоліївна
Кир’ян Олена Анатоліївна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри, лікар-спеціаліст з фаху «Терапія» та «Загальна практика-сімейна медицина», лікар вищої категорії з фаху «Гастроентерологія». Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT та Европейської асоціації вивчення коліту та хвороба Крона ЕССО.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування», 2012 р.

Має 54 друковані роботи, в тому числі 6 у закордонних виданнях. Є співавтором 1 підручника (фахове видання з грифом ЦМК МОЗ України) і 1 навчального посібника (Фахове видання з грифом Вченої ради «УМСА»).

Працює на кафедрі з 2014 р. Проводить практичні та семінарські заняття з розділу «Хвороби органів дихання», «Паліативна медицина». Куратор груп лікарів-інтернів. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі та проведення пілотного ліцензійного іспиту «Крок-3».

Виконує лікувально-консультативну роботу в гастроентерологічному центрі ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського.

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базах стажування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради Полтавської області» та КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м.Кременчука.

Катеренчук Олександр Іванович
Катеренчук Олександр Іванович

Кандидат медичних наук, асистент, лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», «Терапія», лікар першої категорії з фаху «Кардіологія». Дійсний член Європейського товариства кардіологів з 2015 р. та Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

З 2013 по 2016 рр. - навчання в аспірантурі. Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Діагностичне і прогностичне значення вегетативної та психосоматичної дисфункції як факторів прогресування серцевої недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекції» (2016р.)

Працює на кафедрі з 2016 р.

Автор 50 наукових праць, 15 статей, в тому числі 5 у закордонних виданнях, 1 методичні рекомендації, 2 патентів на корисну модель.
Читає лекції та проводить практичні і семінарські заняття з циклу «Гематологія», «Військово-медична підготовка», «Військово-спеціальна підготовка», «Невідкладні стани в кардіології».

Секретар клінічних конференцій, профорг кафедри. Відповідальний за підготовку тестів «Крок-3». Є куратором груп лікарів-інтернів.

Виконує лікувально-консультативну роботу в лікувально-діагностичному центрі «Медіон».

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базі КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Полтавської міської ради і КП «Семенівський центр медико-санітарної допомоги» Семенівської районної ради.

Хайменова Галина Сергіївна
Хайменова Галина Сергіївна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри, лікар-спеціаліст з фаху «Терапія». Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. З 2012 по 2014 рр. клінічний ординатор кафедри Внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами УМСА. 3 2014 по 2017 рр. - аспірант кафедри сімейної медицини і терапії. Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні механізми перебігу та оптимізація терапії коморбідної патології: хронічне обструктивне захворювання легень і остеоартрит».

Працює на кафедрі з 2017 р. Куратор груп лікарів-інтернів.

Автор 55 друкованих робіт, з них 6 патентів на корисну модель, 3 наукових повідомлень та 1 науково-методичний посібник. Лауреат премії Департаменту економічного розвитку, торгівлі і залучення інвестицій за плідну винахідницьку і раціоналізаторську роботу та впровадження об’єктів інтелектуальної власності в галузі медицини

На кафедрі здійснює проведення занять з циклу «Пульмонологія», «Основи і принципи доказової медицини», «Міжнародна класифікація проблем, пов’язаних із здоров’ям-10. Міжнародна класифікація аспектів сімейної медицини ICPC-2», модуль «Невідкладні стани» (Внутрішні хвороби).

Відповідальна за поповнення репозитарію кафедри, редактор сторінки кафедри на сайті академії.

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базах стажування КП «Полтавський районний клінічний центр первинної медико-санітарної допомоги» Полтавської районної ради і КНП «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області.

Лебідь Володимир Григорович
Лебідь Володимир Григорович

Асистент кафедри, лікар вищої категорії з фаху «Ревматологія».

Має 97 наукових публікацій, 2 методичні рекомендації затверджених ЦМК УМСА, є співавтором 3 навчальних посібників, затверджених ЦМК МОЗ України, 1 патент на корисну модель.

З 2001 р. працює на кафедрі і виконує обов‘язки старшого лаборанта, веде облікову кафедральну документацію. Відповідальний за техніку безпеки, матеріально-технічне забезпечення кафедри. Секретар кафедральних засідань. Щорічно виконує обов’язки куратора груп лікарів-інтернів.

Проводить лікувальну роботу у ревматологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського, обласній поліклініці.

Координує виконання заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» на базі Комунального Лубенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Жукова Тетяна Олексіївна
Жукова Тетяна Олексіївна

Асистент кафедри  з 2004 р. Завідувач Степненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» Полтавської районної ради.

Синицька Надія Михайлівна
Синицька Надія Михайлівна

Підсобний робітник. На кафедрі працює з 2005 р. Відповідальна за оформлення документації кафедри.

Гаража Тетяна Володимирівна
Гаража Тетяна Володимирівна

Підсобний робітник. На кафедрі працює з 2013 року. Відповідальна за оформлення документації кафедри.