Курси підвищення кваліфікації

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: dfpo@umsa.edu.ua, dfpo@ukr.netГрафік курсів підвищення кваліфікації для лікарів на 2020 рік на умовах БЮДЖЕТУ

Графік курсів підвищення кваліфікації для лікарів на 2020 рік на умовах КОНТРАКТУ та ЗА КАПІТАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

Курси підвищення кваліфікації лікарів на базі Української медичної стоматологічної академії
проводяться навчально-науковим інститутом у відповідності до:

Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти проводяться наступні види підвищення кваліфікації:

 1. Цикли стажування.
 2. Цикли спеціалізації.
 3. Цикли тематичного удосконалення.

Цикли спеціалізації

 1. Терапія (5 міс).
 2. Загальна практика-сімейна медицина (6 міс.).
 3. Ендокринологія (3 міс.).
 4. Неонатологія (3 міс.).
 5. Організація та управління охороною здоров’я (2 міс.).
 6. Стоматологія (3 міс.).
 7. Терапевтична стоматологія (2 міс.).
 8. Хірургічна стоматологія (4 міс.).
 9. Дитяча стоматологія (3 міс.).
 10. Ортопедична стоматологія (4 міс.).
 11. Ортодонтія (10 міс.).

Направлення лікарів, які працюють в закладах охорони здоров’я (державної форми власності) на цикли вторинної спеціалізації здійснюється Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації (лист-клопотання) за підписом директора Департаменту. На підставі листа-клопотання, за наявності місць, згідно навчально-виробничого плану, лікарю надається путівка. Після одержання путівки керівник органу, закладу охорони здоров'я, де працює лікар, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження працівника на курси підвищення кваліфікації. Якщо на цикл спеціалізації направляється лікар, який навчався за бюджетною формою навчання і на час направлення на цикл спеціалізації не відпрацював 3 роки згідно державного розподілу, крім вищеперерахованих документів, повинен надати копію державного розподілу (направлення на роботу). Якщо посада згідно державного розподілу не відповідає спеціальності циклу спеціалізації, то лікар має право бути направленим на такий цикл спеціалізації тільки після відпрацювання 3-х років або з дозволу МОЗ України.

Перелік документів, які надає лікар на цикли спеціалізації:

 1. Путівка (отримана у відповідь на лист-клопотання з підписом керівника закладу охорони здоров’я, де працює лікар).
 2. Посвідчення про відрядження.
 3. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 4. Копія сертифікату про інтернатуру.
 5. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 6. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 7. Фото 3х4 (1 шт.)
 8. Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які працюють у госпрозрахункових закладах та приватних установах надають на цикл спеціалізації наступні документи:

 1. Заява.
 2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 3. Копія сертифікату про інтернатуру.
 4. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 5. Копія ліцензії (якщо лікар працює за ліцензією).
 6. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 7. Фото 3х4 (1 шт.)
 8. Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи або нотаріально!

Лікарі, які навчались у вузі за контрактною формою навчання і після закінчення вузу пройшло менше 3-х років, повинні надати довідку про навчання у вузі (додипломне навчання) за контрактом.

Цикли тематичного удосконалення

 1. Акушерство і гінекологія.
 2. Анестезіологія.
 3. Дерматовенерологія.
 4. Ендокринологія.
 5. Загальна практика-сімейна медицина.
 6. Інфекційні хвороби.
 7. Медицина невідкладних станів.
 8. Неврологія.
 9. Неонатологія.
 10. Організація та управління охороною здоров’я.
 11. Отоларингологія.
 12. Педіатрія.
 13. Терапія.
 14. Фтизіатрія.
 15. Хірургія.
 16. Стоматологія.
 17. Терапевтична стоматологія.
 18. Хірургічна стоматологія.
 19. Дитяча стоматологія.
 20. Ортопедична стоматологія.
 21. Ортодонтія.

Лікарі, які працюють в закладах охорони здоров’я (державна форма власності) надають на цикли тематичного удосконалення наступні документи:

 1.  Путівка (отримана у відповідь на лист-клопотання з підписом керівника закладу охорони здоров’я, де працює лікар).
 2. Посвідчення про відрядження.
 3. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 4. Копія сертифікату про інтернатуру.
 5. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за спеціальністю, з якої буде проходити цикл тематичного удосконалення.
 6. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (якщо таке є).
 7. Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліста (якщо таке є).
 8. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 9. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 10. Копія свідоцтва про одруження (якщо диплом на інше прізвище).

     Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які працюють у госпрозрахункових закладах та приватних установах надають на цикли тематичного удосконалення наступні документи:

 1. Заява.
 2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 3. Копія сертифікату про інтернатуру.
 4. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за спеціальністю, з якої буде проходити цикл тематичного удосконалення.
 5. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (якщо таке є).
 6. Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліста (якщо таке є).
 7. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 8. Копія ліцензії та лист – позитивне рішення на видачу ліцензії.
 9. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 10. Копія свідоцтва про одруження (якщо диплом на інше прізвище).

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи або нотаріально!

Цикли стажування

На цикли стажування лікарі, які працюють в установах державної форми власності або лікарі, які на даний час не працюють, направляються Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації (у листі-клопотанні) за підписом директора Департаменту обов’язково повинно бути вказано термін проходження циклу стажування.

Лікарі, які працюють в закладах охорони здоров’я (державна форма власності) надають на цикли стажування наступні документи:

 1. Путівка (отримана у відповідь на лист-клопотання з підписом керівника закладу охорони здоров’я, де працює лікар).
 2. Посвідчення про відрядження.
 3. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 4. Копія сертифікату про інтернатуру.
 5. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за фахом циклу стажування.
 6. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 7. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 8. Фото 3х4 (1 шт.).

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які працюють у госпрозрахункових закладах та приватних установах зараховуються на цикл стажування при наявності наступних документів:

 1. Заява.
 2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 3. Копія сертифікату про інтернатуру.
 4. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за фахом циклу стажування.
 5. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 6. Копія ліцензії та лист – позитивне рішення на видачу ліцензії.
 7. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 8. Фото 3х4 (1 шт.)

Kопії документів повинні бути завірені за місцем роботи або нотаріально!

З питань комплектації груп та реєстрації на курси звертатись за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка 23, адміністрація навчально-наукового інституту післядипломної освіти, 2-й поверх.

За спеціальностями: ендокринологія, неврологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія - кабінет 202.
Старший інспектор – Котова Катерина Павлівна. Телефон: +38(0532) 52-56-07.

За спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, медицина невідкладних станів, фтизіатрія, інфекційні хвороби, неонатологія, організація та управління охороною здоров’я, педіатрія, терапія, хірургія, отоларингологія, загальна практика – сімейна медицина - кабінет 207.
Інспектор – Запорожченко Оксана Олександрівна. Телефон: 066-78-25-843.