Новини навчально-наукового інституту післядипломної освіти

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: dfpo@umsa.edu.ua, dfpo@ukr.netНовини навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Згідно наказу по Українській медичній стоматологiчній академiї i Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадмiнiстрацiї “Про проведення атестації лiкарiв-інтернiв на визначення знань та практичних навикiв у червні 2020 року» від 20.05.2020р., №112/280-пд створено атестаційну комiсiю, до складу якої увійшли: голова комісії – ректор УМСА, професор Ждан В.М. та 15 викладачів суміжних...