Підпорядковані кафедри

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: dfpo@umsa.edu.ua, dfpo@ukr.netНавчальний процес проводиться на 9 кафедрах Навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Кафедра акушерства та гінекології №2

Кафедра акушерства і гінекології №2 була створена Наказом №7 УМСА від 8.01.2013 р. з метою оптимізації навчального процесу підвищення ефективності навчально-методичної роботи шляхом реорганізації кафедри акушерства і гінекології УМСА в кафедру акушерства і гінекології №1 та кафедру акушерства і гінекології №2. Наказом по УМСА №29 від 21...

Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів

Головною умовою виконання вимог форми післядипломної освіти колектив кафедри вважає перехід до сучасних технологій навчання, що передбачає широке використання технічних засобів в навчальному процесі, а саме мультимедійного матеріалу, компьютерних технологій, інтернет. Говним критерієм ефективності навчальних технологій вважається якість практичн...

Кафедра дитячої стоматології

Кафедра дитячої стоматології факультету післядипломної освіти починає свою історію з курсу стоматології дитячого віку, що був заснований проф. д.мед.н. Григор’євою Лією Петрівною у 1974 році. На курсі дитячої стоматології на базі обласної стоматологічної поліклініки викладалась дитяча терапевтична стоматологія (доц.Павленко Л.Г., ас.Куряєв...

Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

Кафедра проводить післядипломну підготовку в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі; підвищення кваліфікації лікарів стоматологів-ортопедів на циклах спеціалізації та стажування, та тематичних; на циклі для зубних техніків. Кафедра є опорною для профільних кафедр вузів та факультетів післядипломної освіти з підготовки лікар...

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів є опорною, і забезпечує навчально-методичний супровід післядипломного навчання лікарів-інтернів, а також лікарів-курсантів за фахом «Ортодонтія», на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних і спеціалізації. Всього за 30 років становлення і відокрем...

Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів створена 21 серпня 1991 року, проводить підготовку лікарів-інтернів за фахом „Стоматологія”, підвищення кваліфікації лікарів за фахом „Стоматологія”, „Хірургічна стоматологія”, „Терапевтична стоматологія” на циклах стажування, спеціалізації, темати...

Кафедра сімейної медицини і терапії

Кафедра сімейної медицини і терапії навчально-наукового інституту післядипломної освіти, на циклах спеціалізації, стажування та тематичних циклах, здійснює післядипломну підготовку лікарів-інтернів, сімейних лікарів та терапевтів. Кафедра є профільною для суміжних кафедр з підготовки сімейних лікарів і координує основні напрямки їх діяльності.

Кафедра хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією

Кафедра хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією є підрозділом у структурі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Основним завданням кафедри є проведення післядипломної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія», навчання їх теоретичним та практичним...

Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Кафедра шкірних та венеричних хвороб заснована в 1921 році при одонтологічному факультеті Харківського медичного інституту, і очолив її професор Л.А. Соболєв.