Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)

Лікувальні бази кафедри: 3-тя міська клінічна поліклініка, м. Полтава, пров. Рибальський 10 В, тел. 7-74-17; 
4-а міська клінічна лікарня, відділкова лікарня Південної залізниці, обласний клінічний шпиталь ІВВ, обласний медичний геронтологічний центрНа кафедрі відбувається перше знайомство студента із своєю майбутньою професією не у теоретичному аспекті, не на тваринах або трупах, а біля ліжка хворого. Це знайомство може бути доленосним, вирішивши професійну спрямованість майбутнього фахівця. Пропедевтика (від грец. propaideuo – попередньо навчаю) – підготовчий, вступний курс до вивчення певної науки чи дисципліни. Отже, пропедевтика внутрішньої медицини – це той вступний курс, який закладає основи знань для подальшого вивчення саме клінічної дисципліни „внутрішні хвороби”. Таким чином, перейшовши на старші курси і використовуючі набуті знання та вміння, молодий фахівець зможе ефективно вивчати перебіг конкретних захворювань та методи їх лікування, спираючись саме на знання, отримані на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини.