Про відділення

м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, каб.10 адміністративного корпусу Тел.: (0532) 56-08-39Завідувач підготовчого відділення для підготовки громадян України 
до вступу у вищі навчальні заклади  викладач Коваленко О. І.

Підготовчі курси Полтавського державного медичного університету  здійснюють свою діяльність згідно з рішенням Акредитаційної комісії. 

Підготовчі курси медичної академії допомагають вступникам підготуватись до зовнішнього незалежного тестування.
Завдання курсів - наблизити рівень знань слухачів підготовчих курсів до рівня, необхідного для навчання в медичній академії, допомогти молоді у виборі професії, поглибити знання, необхідні для вступу до медичної академії. Високі вимоги до вступників в медичні вузи обумовили необхідність створення програм з поглибленим вивченням предметів: біології, хімії, української мови, математики та фізики.

Поетапне засвоєння окремих тем дозволяє слухачам підготовчих курсів систематизувати матеріал, стимулює самостійність, розвиває здатність аналізувати і мислити. 

Організація навчального процесу завжди будувалась за принципом найбільш зручної форми навчання для слухачів. Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід роботи з вступниками.

Навчальні плани і програми дисциплін розроблені у відповідності до програми ЗНО та типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів. При проведенні занять використовуються таблиці, навчальні відеофільми. Для поглибленого вивчення використовується література з валеології та медичної екології, проводяться екскурсії на кафедри та анатомічного музею академії.

Численні наочні посібники: схеми, таблиці, малюнки, відеоматеріали допомагають зрозуміти різні явища, процеси, закріплювати матеріал, тренувати пам’ять.

Перевірка знань з предметів поводиться шляхом усного опитування, тренувальних та контрольних тестувань, написання диктантів, рішення задач з біології , хімії, фізики та математики.

Завдяки активній формі навчання підготовчі курси забезпечують якісну підготовку вступників до незалежного зовнішнього тестування.

Слухачі підготовчих курсів своєчасно отримують інформацію про всі навчальні та масові заходи для абітурієнтів, зміни і доповнення до вступної компанії згідно з правилами прийому.

На курсах є такі форми занять: вечірня та заочна.

Вивчаються такі дисципліни: біологія, хімія, українська мова, фізика, математика. 

На підготовчих курсах можуть навчатися випускники 11 та 9 класів, а також учні 10-х класів.