Підпорядковані кафедри факультету

36024, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА, деканат стоматологічного факультету Телефон: (05322) 52-76-70, 60-84-66, Е-mail: stomat@umsa.edu.ua


Кафедра анатомії людини

До 1950 року кафедра не мала власної бази і розміщувалась в приміщеннях кафедр анатомії людини Харківського медичного інституту. З 1931 по 1937 р. з...

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

На кафедрі проводиться підготовка студентів із пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології (III та IV семестри), профілактики стоматологічних захворювань (V та VI семестри), дитячої терапевтичної стоматології (VII, VIII, IX та X семестри). Лекції та практичні заняття проводяться згідно робочого плану та програми. Для самостійної роботи студе...

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії як самостійний підрозділ медичного факультету Харківського університету була організована у 1884 році. Із 2015 року завідувачем кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії став доктор біологічних наук, професор Сергій М...

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Кафедра протезного зуболікування була створена в 1921 році на базі одонтологічного факультету Харківської медичної академії. У 1967 році Харківський медичний стоматологічний інститут був переведений в місто Полтаву. Базою кафедри ортопедичної стоматології стало ортопедичне відділення Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки. У...

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

Кафедра оториноларингології з офтальмологією Українська медична стоматологічна академія організована в 2015 р. Завідувач кафедри – д.мед.н. Безшапочний С.Б. Кафедра оториноларингології з офтальмологією являється лікувально-консультативним та науково-методичним центром.

Кафедра патофізіології

Ідея створення хендаутів (англ. handout - роздавальний матеріал) запозичена з системи медичної освіти в США та Євросоюзі, де кожен студент на початку семестру одержує на руки завдання для самостійної роботи (хендаути). Ці завдання побудовані таким чином, що не прослухавши лекції та не проробивши відповідну навчальну літературу їх виконати неможл...

Кафедра пропедевтики хірургічної стоматології

З метою оптимізації викладання дисципліни «Хірургічна стоматологія» в академії наказом ректора В.М.Ждана від 27.08.2019 року створена кафедра пропедевтики хірургічної стоматології. Кафедру очолив доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук Новіков Вадим Михайлович, який є знаним фахівцем лікування патології скр...

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра терапевтичної стоматології створена в 1921 році у складі одонтологічного факультету Харківського медичного стоматологічного факультету. Її засновником і першим завідуючим був талановитий педагог і організатор, видатний вчений – заслужений діяч науки УРСР професор Юхим Михайлович Гофунг.

Кафедра фізіології

Знаходиться на 3 поверсі лабораторного корпусу, має 7 навчальних кімнат, Комп'ютерний кабінет, методичний кабінет, лаборантську, 4 кімнати для викладачів та кабінет завідувача. Завідувач кафедри: доктор медичних наук, професор Міщенко Ігор Віталійович моб.тел. (097) 398-80-09, е-mail: umsa_mischenko@ukr.net

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

Кафедра хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії є однією з найстаріших у нашій країні. В 2001 році виповнилось 80 років від дня її заснування. За час існування, кафедра своїми здобутками в різних напрямках своєї діяльності, отримала широку відомість в країнах ближнього та дальнього зарубіж...