Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

КП "Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради" (36020, Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 9, тел. (0532) 56-28-78, e-mail: pedodont@ukr.net)На кафедрі проводиться підготовка студентів із пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології (III та IV семестри), профілактики стоматологічних захворювань (V та VI семестри), дитячої терапевтичної стоматології (VII, VIII, IX та X семестри). Лекції та практичні заняття проводяться згідно робочого плану та програми. Для самостійної роботи студентів ІІ курсу відводиться 28 % навчального часу, ІІІ курсу – 28 % навчального часу, IV та V курсів – 30 %.

Шановні студенти!

Відпрацювання практичних занять і незадовільних оцінок здійснюється викладачу, який проводив заняття, шляхом спілкування в дистанційному форматі (Zoom, Skype, Viber) або шляхом написання конспектів за темою. Дата і час відпрацювання погоджуються з викладачем особисто. Контакти викладачів викладені на сторінці кафедри в розділі «Матеріали для дистанційного навчання».

Увага!

Відпрацювання лекцій проводиться лектору шляхом написання від руки конспекту лекції (10 сторінок A4 або 20 сторінок зошита)  із планом, списком літератури. Кожна сторінка підписується прізвищем студента та номером групи. Фото конспекта відправляється на електронну пошту лектора (адресу дивись у розділі "Матеріали для дистанційного навчання"), у графі тема листа пишемо празвіще студента, курс, группу.  Конспекти зберігаємо.

Вимоги до самостійної роботи студентів 2-5 курсів

Пишуться реферати. Кількість сторінок – 20, 30 строк на сторінці, реферат пишеться кожним студентом власноруч,правильно оформлена титульна сторінка,наявність плану реферату, наявність малюнків, таблиць (за необхідністю, список літератури до 10 джерел (оформлений згідно вимог бібліографії),реферат здавати у папці

Requirements for self-work of the 2-5 year students

Students write 5 reports each semester. Number of pages is 20. The reports are written by each student personally. It is required correctly designed title page, the plan of report, and references; figures might be included. The reports are given in the folder.