Історія академії

Скліфосовський
Микола Васильович

Українська медична стоматологічна академія – один із найдавніших провідних закладів вищої освіти України, історія якого починається з одонтологічного факультету, створеного при Харківській медичній академії в 1921 р. Факультет став першим академічним спеціалізованим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів. У 1931 р. факультет було реорганізовано в Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 р. переведено до м. Полтави.

Історія Академії

Проблема підготовки зубних лікарів у Росії особливо загострилася в XIX столітті. Зуболікарська допомога хворим не надавалася через відсутність кадрів, підготовка яких не проводилася ані в Росії (до 1881 р.), ані в Україні (до 1900 р.). У зв'язку з цим видатний хірург Микола Васильович Скліфосовський на VI з'їзді природознавців і лікарів проголосив ідею щодо необхідності підготовки зубних лікарів із вищою медичною освітою на медичних факультетах університетів. Однак лише після Першої світової війни питання підготовки лікарів-стоматологів, які б надавали кваліфіковану спеціалізовану допомогу, почали активно обговорювати.

У харківських і київських медичних і зуболікарських колах проголошувалася думка про те, що кваліфіковану і спеціалізовану стоматологічну допомогу населенню України зможуть надавати тільки лікарі, які обрали професію стоматолога з самого початку, з перших кроків навчання на стоматологічних факультетах медичних інститутів або в медичних стоматологічних інститутах, де термін навчання може обмежуватися чотирма роками.

30 вересня 1921 р. колегія Укрголовпрофосу прийняла рішення про створення одонтологічного факультету в складі Харківської медичної академії й проведення відповідних організаційних заходів, а також про набір студентів і науково-педагогічних кадрів. 8 листопада 1921 р. на засіданні малої колегії Укрголовпрофосу було прийняте рішення про перетворення Харківської медичної академії в медичний інститут із двома факультетами – медичним і одонтологічним. Цим історичним рішенням було закладено фундамент вищої стоматологічної освіти в Україні, а стоматологію визнано невід'ємною галуззю клінічної медицини.

Права одонтологічного факультету успадкував із 1931 р. Харківський стоматологічний інститут, із 1967 р. – Полтавський медичний стоматологічний інститут, а з 1994 р. – Українська медична стоматологічна академія. 

У своєму становленні й розвитку Українська медична стоматологічна академія пройшла тернистий шлях, який умовно можна поділити на шість періодів: перший – із часу організації одонтологічного факультету при Харківській медичній академії (1921-1931); другий – із моменту перетворення факультету в самостійний Харківський стоматологічний інститут (1931-1941); третій – період евакуації до м. Фрунзе (Киргизька РСР) і його функціонування як факультету Киргизького медінституту (1941-1944); четвертий – реевакуація до м. Харкова після його звільнення від фашистських загарбників, відновлення баз підготовки кадрів і подальший розвиток наукових досліджень (1944-1967); п'ятий – переведення до Полтави й перетворення в Полтавський медичний стоматологічний інститут (1968-1993); шостий – із 1994 р., від перетворення інституту в Українську медичну стоматологічну академію.

Академік
В.П. Воробйов

Перший період (1921 - 1931)

У вересні 1921 р. на першому курсі одонтологічного факультету Харківської медичної академії розпочали навчання 250 осіб із середньою освітою. На другий курс було зараховано 169 слухачів, які перейшли на 2 курс зуболікарської школи в період літніх канікул, простудіювавши скорочений цикл медико-біологічних дисциплін. При факультеті були створені 4 спеціальні кафедри консервативного зуболікування з пропедевтичною одонтологією (завідувач – професор Ю. М. Гофунг), протезного зуболікування з ортодонтією (завідувач – І. А. Баранов), оперативного зуболікування     із щелепною ортопедією й окремої хірургії порожнини рота й суміжних ділянок (завідувач – професор М. Б. Фабрикант). Теоретичні й загальноклінічні дисципліни вивчалися на відповідних кафедрах інституту. Профільною базою факультету стала Харківська державна зуболікарська школа.

На факультеті склався висококваліфікований, дружний колектив, який поряд із вирішенням навчальних завдань створив вагомий внесок у розвиток медичної науки. Співробітниками факультету були укладені навчальні посібники зі стоматології, методичні посібники для студентів. Серед викладачів факультету був відомий анатом, академік В. П. Воробйов, автор ґрунтовних праць із новітніх методів бальзамування. Саме йому було доручено в 1924 р. забальзамувати тіло В. І. Леніна.

У перше десятиліття існування факультету він разом із факультетом одонтології КМІ стали першими спеціалізованими закладами вищої освіти для підготовки стоматологів, методичними центрами стоматологічної освіти в Україні.

Другий період (1931 - 1941)

Консультує 
завідувач кафедри

Процес становлення й подальшого розвитку факультету, а потім інституту відбувався в дуже складних умовах початку 30-х років. Економічні труднощі, яких зазнала країна, пошуки шляхів виходу з них вимагали посилених заходів щодо охорони здоров'я людей, розширення мережі лікарень, санаторіїв, будинків відпочинку, диспансерів, стоматологічних поліклінік тощо. Вирішити ці й інші завдання можна було тільки за умови якіснішої підготовки стоматологічних кадрів.

Саме в цей період, у серпні 1931 р., стоматологічний факультет Харківського медичного інституту був реорганізований у самостійний Харківський стоматологічний інститут із 4-річним терміном навчання. Було створено три спеціальні кафедри: хірургічної стоматології, терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології. Кожна кафедра мала свою навчальну базу. Інститут був укомплектований висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Директором інституту став Нежданов Михайло Володимирович, заступником із науково-навчальної роботи – професор Гофунг Юхим Михайлович. Майже всі викладачі на спеціальних кафедрах мали вищу медичну освіту.

З вересня 1931 р. по вересень 1941 р. інститут підготував 650 лікарів, а всього з 1921 р. – 913 лікарів-стоматологів. Крім того, заочне відділення, екстернат і курси перекваліфікації закінчили понад 2500 зубних лікарів, які отримали кваліфікацію лікарів-стоматологів.

Третій період (1941 - 1944)

22 червня 1941 р. у корпусі по вул. Пушкінській, 7 відбувалася наукова конференція. Об 11 годині 45 хвилин було оголошено перерву, під час якої стало відомо про напад фашистської Німеччини на Радянський Союз. Гнів і обурення викликало у викладачів і студентів це повідомлення. Вони усвідомлювали, яка біда спіткала народ і Батьківщину.
23 червня в інституті відбувся випуск спеціалістів-стоматологів. Дипломи лікаря-стоматолога було вручено 180 студентам. 62 студенти були переведені на другий курс, 132 – на третій, 130 – на четвертий. Цього ж дня директор інституту Лічман Григорій Андрійович видав наказ, що вимагав звільнити від навчання чи роботи всіх, хто підлягав призову до Червоної Армії, знайти їм заміну, повністю виплатити заробітну платню, прийняти від них усі справи й майно. Далі в наказі йшлося про реорганізацію груп по всіх курсах, складання розкладу, організацію навчання за скороченим планом Наркомату охорони здоров'я СРСР відповідно до спеціальної інструкції. Харківський стоматологічний інститут у перший період направив до армії 45 осіб: 27 викладачів, 16 співробітників і 2 студентів.

Четвертий період (1944-1967)

Цей час в історії УМСА характеризується реевакуацією інституту до Харкова, його становленням і розвитком у післявоєнні роки. Директором інституту в липні 1944 р. був призначений професор Власенко Павло Веніамінович – досвідчений організатор, видатний учений, біолог за освітою. Адміністрація інституту й деякі медико-біологічні кафедри були розміщені в чотириповерховому корпусі по вул. Пушкінській, 53. Анатомічні кафедри були спільними для студентів медичного і стоматологічного інститутів на базі ХМІ. Загальноклінічні кафедри були розташовані на базах міських лікарень (дитячої, 2-ї радянської). Кафедри ЛОР-хвороб і хвороб очей – на базах відповідних НДІ, а шкірно-венеричних хвороб – на базі 4-го шкірно-венеричного диспансеру.

Робота в операційній

У 1954 р. постановою уряду СРСР стоматологічні інститути було реорганізовано в стоматологічні факультети медичних вишів, але два з них  (Московський і Харківський) залишилися самостійними медичними стоматологічними інститутами. Провідними напрямами наукових пошуків співробітників інституту в стоматології стало продовження клініко-морфологічних і клініко-мікробіологічних досліджень хвороб зубів і розробка методів їх лікування. У ці ж роки разом із терапевтами й хірургами-стоматологами в розробку й удосконалення методів комплексного лікування хвороб пародонта, травм щелепно-лицевої ділянки й відновлення дефектів зубних рядів зробили вагомий внесок ортопеди-стоматологи.
Матеріали досліджень післявоєнного періоду узагальнені в докторських і кандидатських дисертаціях; закладені основи виконання низки докторських і кількох десятків кандидатських дисертацій.

П’ятий період (1968-1993)

12 травня 1967 р. Рада Міністрів прийняла постанову про переведення Харківського медичного стоматологічного інституту до м. Полтави. Переведення відбувалося двома етапами. На першому (липень – серпень 1967 р.) були переведені кафедри медико-біологічного профілю й облаштовані в чотириповерховому приміщенні по вул. Шевченка, 23 до початку навчального року, тобто до 1 вересня 1967 р. На другому етапі (липень – серпень 1968 р.) були переведені кафедри клінічного профілю, зокрема і стоматологічного, до початку занять підготовлені бази для їхньої діяльності.

Усі труднощі щодо організації навчально-наукового процесу в перші роки існування Полтавського медичного стоматологічного інституту випали на долю професора Лісової Ніни Денисівни. До 1973 р. під її керівництвом були облаштовані кафедри, переобладнані нечисленні клінічні бази і збудовані нові, сучасніші. У 1971 р. відкрився лікувальний факультет.

У 80-90 рр. під керівництвом ректора Дельви Віктора Олександровича тривав активний реконструкційно-будівельний період у діяльності вишу. Особливу увагу було сконцентровано на зміцненні матеріально-технічної бази, забезпеченні студентів достатньою кількістю робочих місць, на поліпшенні науково-дослідної, видавничої й виховної роботи.

Шостий період (1994 р. – понині)

У 1994 р. за ініціативи ректора Скрипнікова Миколи Сергійовича  інститут отримав IV рівень акредитації й статус Української медичної стоматологічної академії. Під його керівництвом були зведені нові корпуси, комплекси сімейних і студентських гуртожитків; засновані нові кафедри; організовано  факультет післядипломної освіти (нині – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти). Відкрилися медсестринський факультет, зуботехнічне відділення (нині – фаховий медико-фармацевтичний коледж).

Було завершено будівництво четвертого гуртожитку, фізіологічного корпусу з центральною науково-дослідною лабораторією. Організовано підготовче відділення для іноземних громадян (нині – Навчально-науковий центр із підготовки іноземних громадян).

У 2003 р. ректором Академії став професор Ждан Вячеслав Миколайович.

У 2005 р. змінена назва на "Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія".

Щороку колектив Академії втілює в життя грандіозні задуми, плани щодо утвердження лідерства вишу в наданні освітніх послуг. Час ректорства Ждана В. М. позначений глибокими позитивними змінами в усіх сферах діяльності УМСА: оновленням і зміцненням матеріально-технічної бази, відкриттям нових напрямів підготовки, розширенням міжнародного співробітництва, реалізацією важливих проєктів і програм. Укладаються угоди з іноземними медичними університетами задля обміну студентами й науково-педагогічними працівниками. Стажування студентів і випускників відбувається в престижних європейських клініках і університетах. Наповнюється новим змістом робота органів студентського самоврядування.

Нині УМСА проводить додипломну підготовку спеціалістів на 4 факультетах: стоматологічному, медичному №1, медичному №2, міжнародному;  післядипломнуна базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти; до вступу в ЗВО – у відділенні для підготовки громадян України, на базі Навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян.

У 2020 р. задля забезпечення якісної підготовки фахівців створено Навчально-науковий медичний інститут Української медичної стоматологічної академії, у складі якого функціонує фаховий медико-фармацевтичний коледж.

В УМСА організовано Навчально-науково-лікувальний "Стоматологічний центр", де провідні фахівці вишу надають багатопрофільну консультативну й лікувальну стоматологічну допомогу населенню міста й області.

 В Академії функціонують 57 кафедр; 11 кафедрам Академії надано статус опорних. Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ведеться на 42 клінічних кафедрах, розміщених на лікувальних базах (58) Полтавської області, між якими укладено угоди про спільну діяльність.

Науковий потенціал вишу – 642 науково-педагогічні працівники: докторів наук – 91, кандидатів наук – 428; осіб, які мають учене звання професора – 82, учене звання доцента – 277. З-поміж науково-педагогічних працівників – 7 лавреатів Державної премії України, 10 заслужених лікарів України, 7 заслужених діячів науки і техніки України, 1 заслужений працівник охорони здоров'я України, 1 заслужений раціоналізатор України, 2 заслужені працівники освіти України.

Натепер в УМСА навчаються 3606 студентів, у тому числі 1265 – іноземних громадян із багатьох країн світу. Для англомовних студентів навчальний процес проводиться англійською мовою.

Іноземні громадяни навчаються згідно з навчальними планами й програмами МОН і МОЗ України, на рівних правах із вітчизняними студентами користуються навчальними аудиторіями, читальними залами й бібліотекою; їм виділені приміщення для проведення культурних, релігійних заходів і зборів земляцтв. Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають спеціальну підготовку й багатий досвід роботи з іноземними громадянами на початкових етапах їх навчання. Після закінчення Академії іноземні студенти отримують дипломи міжнародного зразка.

Задля реалізації державної політики в галузі вищої освіти в Академії функціонує Науково-методична лабораторія МОЗ України з питань підготовки стоматологів. Створений Центр практичної підготовки, до складу якого входять навчально-практичні тренінгові центри, де студенти всіх факультетів та інтерни мають можливість підготуватися до державної атестації.

У 2000 р. Академія вперше отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом "Педіатрія".

Із метою виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за актуальними науковими напрямами в структурі академії функціонує Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики.

У 2018 р. назву вишу змінено на Українська медична стоматологічна академія.

Українська медична стоматологічна академія проводить підготовку фахівців відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями на рівні:

 • магістрів:
  • Стоматологія (221);
  • Медицина (222);
  • Педіатрія (228);
  • Громадське здоров'я  (229);
 • бакалаврів (на основі диплома молодшого спеціаліста):
  • Медсестринство (223, освітня програма "Сестринська справа") (на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра);
  • бакалаврів (на базі 11 класів):
  • Медсестринство (223, освітні програми "Парамедик", "Сестринська справа") (на базі повної загальної середньої освіти);
 • фахових молодших бакалаврів (на базі загальної середньої освіти (9 класів):
  • Медсестринство (223, освітня програма "Сестринська справа");
  • Стоматологія (221, освітня програма  "Стоматологія ортопедична");
  • Фармація, промислова фармація (226, освітня програма "Фармація");
 • фахових молодших бакалаврів (на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):
  • Медсестринство (223, освітня програма "Сестринська справа");
  • Стоматологія (221, освітня програма "Стоматологія ортопедична");
  • Фармація, промислова фармація, денна форма навчання (226, освітня програма "Фармація");
  • Фармація, промислова фармація, заочна форма навчання (226, освітня програма  "Фармація").

Академія провадить:

 • підготовку громадян України для вступу до закладів вищої освіти;
 • підготовку іноземних громадян для вступу до закладів вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями);
 • підготовку фахівців у клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);
 • підготовку іноземців і осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями);
 • підготовку фахівців у інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);
 • підготовку іноземних громадян у клінічній ординатурі.

В Академії впроваджена інформаційна система обліку й моніторингу відвідування занять і успішності студентів – "Електронний журнал успішності", через який забезпечується відкритий доступ до поточних і підсумкових навчальних результатів, відбувається відпрацювання пропущених занять і незадовільних оцінок студентів. Для ліквідації академічної заборгованості в Академії функціонують три електронні центри і створено потужну тестову базу.

Українська медична стоматологічна академія – постійний учасник престижних  міжнародних і національних виставок ("Сучасні заклади освіти", "Освіта та кар'єра", "Інноватика в сучасній освіті"), на яких неодноразово нагороджувалась Гран-прі, золотими медалями, дипломами; удостоєна почесних звань "Лідер вищої освіти України", "Лідер науково-технічної діяльності", "Лідер міжнародної діяльності".

Науково-дослідна робота в Академії відповідає потребам сьогодення. Виконуються понад 100 науково-дослідних робіт, із них дві фінансуються МОЗ України. Українська медична стоматологічна академія внесена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

 Результати наукових досліджень співробітників Академії публікуються в понад 700 статтях щороку, із них понад 200 – у міжнародних періодичних наукових виданнях. Невпинно зростають рейтингові показники в базах Scopus і Web of Science.

Міжнародне співробітництво – один із провідних напрямів діяльності Академії задля створення умов співпраці із закордонними закладами вищої освіти. Підписано угоди про співробітництво з освітніми установами Австрії, Білорусії, Вірменії, Великої Британії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Молдови, Польщі, Таджикистану. Академія – учасниця Консорціуму вищих медичних навчальних закладів у межах програми «Erasmus, французько-української програми "ASFUDS" для фахівців у сфері охорони здоров’я й фармації (Франція), Міжнародної програми стажування й розвитку медичних працівників України "Польський Еразмус+ для України медичної".

У 2018 р. відбулася історична подія в житті вишу. Академія приєдналася до числа підписантів Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), засвідчуючи вірність основним принципам, які декларує цей документ.

Під пильною увагою адміністрації вишу – матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Українська медична стоматологічна академія має на балансі 5 навчальних корпусів, де розміщені кафедри, лекційні й лабораторні аудиторії, комп’ютерні класи, адміністративні приміщення; спортивно-оздоровчий комплекс, їдальню, господарчий корпус, віварій, ангари. Організовано роботу медичного пункту, працівники якого надають невідкладну медичну допомогу, проводять профілактичні огляди тощо. Студенти Академії проживають у 4-х гуртожитках, які утворюють житлово-побутовий комплекс. Забезпеченість студентів житлом складає 100% кількості іногородніх студентів. У літній період у Академії працює спортивно-оздоровчий табір для студентів, співробітників і викладачів.

Із 1987 р. функціонує народний музей історії Академії. 

Розкрити творчий потенціал студентів допомагає відділ управління освітньо-виховною й гуманітарною роботою з молоддю, який сприяє реалізації державної політики в галузі освіти й культури, дотримуючись принципів гуманізму й демократизму.

У 2021 р. Академія відзначає свій славний 100-річний ювілей. За 100 років виш став авторитетним науковим центром стоматологічної освіти в Україні. Нині Українська медична стоматологічна академія – інтернаціональний заклад вищої медичної освіти, до якого за фаховими знаннями вступає молодь з усіх куточків світу. Стрімкий розвиток УМСА, відкриття нових факультетів і спеціальностей, підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, упровадження прогресивних форм і методів роботи, помітні досягнення в навчальній, науково-дослідній і лікувально-профілактичній діяльності, усвідомлення високої місії вищої медичної школи – міцна запорука невпинного розвитку Академії.