Співпраця ВДНЗУ «УМСА» у проекті «HORIZON 2020»

У рамках програми «Horizon 2020» УМСА внесено до електронного реєстру установ-грантоодержувачів Європейської Комісії.

Академії присвоєно унікальний 9-значний ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code, PIC), який разово надається юридичній особі та використовується усіма її структурними підрозділами протягом дії Програми.

Проведено роботу з підготовки пакету документів для розгляду та валідації академії як юридичної особи, яка братиме участь у дослідних та інноваційних програмах Європейського Союзу.