Заслужені лікарі України

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23Ждан В‘ячеслав Миколайович
Ждан В‘ячеслав Миколайович

ректор академії, доктор медичних наук, професор.

Похилько Валерій Іванович
Похилько Валерій Іванович

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доктор медичних наук, професор

Скрипникова Таіса Петрівна
Скрипникова Таіса Петрівна

кандидат медичних наук, професор кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Радлінський Сергій Володимирович
Радлінський Сергій Володимирович

доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Баштан Володимир Петрович
Баштан Володимир Петрович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною

Каськова Людмила Федорівна
Каськова Людмила Федорівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології

Ткаченко Василь Васильович
Ткаченко Василь Васильович

головний лікар навчально-науково-лікувального підрозділу «Стоматологічний центр»

Смаглюк Любов Вікентіївна
Смаглюк Любов Вікентіївна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонті

Ткаченко Павло Іванович
Ткаченко Павло Іванович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології