Матеріали для обговорення

Документи
Розрахунок рейтингових балів науково-педагогічних працівників
Проект положення про матеріальне заохочування
Проект змін до положення про порядок призначення та виплати стипендій