Матеріали для обговорення

Документи
Розрахунок рейтингових балів науково-педагогічних працівників
Проєкт положення про матеріальне заохочування
Проєкт змін до положення про порядок призначення та виплати стипендій