До уваги здобувачів вищої освіти за ОПП «Медицина», науково-педагогічних працівників, співробітників університету

10 червня 2021
164
До уваги здобувачів вищої освіти за ОПП «Медицина», науково-педагогічних працівників, співробітників університету

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року №461, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України 11.07.2019 року №977, Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 09.06.2021 року №1256-Е у Полтавському державному медичному університеті з 23 по 25 червня 2021 року включно буде проводитись акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньо-професійної програми «Медицина» за спеціальністю 222 «Медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертиза здійснюватиметься експертною групою у складі: Романчука Віктора Дмитровича – асистента кафедри хірургії №1 з курсом урології Вінницького національного медичного університету, керівника експертної групи;

Семенюка Олександра Олександровича кандидата медичних наук, асистента кафедри оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Турчиненко Валерії Володимирівни здобувачки вищої освіти Запорізького державного медичного університету.