Лікарі-стоматологи успішно завершили навчання з циклу тематичного удосконалення

16 червня 2020
141

Навчальна та методична робота кафедри дитячої стоматології в період карантину побудована на принципах оптимізації навчального процесу та впровадженні інноваційних технологій дистанційного навчання.

12 червня 2020 року 12 лікарів-стоматологів закінчили навчання на кафедрі з циклу тематичного удосконалення: «Сучасні тенденції діагностики та лікування інфекційних захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей».

Лікарі-курсанти мали можливість прослухати лекції, обговорити актуальні питання діагностики та лікування на семінарських заняттях. Розв’язання тестів та ситуаційних задач дало викладачам змогу з’ясувати рівень засвоєння матеріалу лікарями-курсантами. Створення в якості курсової роботи для закріплення отриманих знань індивідуальної програми профілактики пацієнта сприяло удосконаленню  клінічного мислення лікарів-стоматологів та активізувало їх творчі можливості.

Кафедра чекає лікарів-курсантів уже в новому 2020/2021 навчальному році!