Модернізація вищої школи неможлива без дотримання академічної доброчесності

25 листопада 2020
68

На кафедрі фізіології зі студентами було проведено низка бесід (за використанням платформи Zoom) про необхідність дотримання Кодексу академічної доброчесності, що визначає стандарти здійснення освітньої діяльності здобувачами вищої освіти з дотриманням при цьому основних моральних і правових норм академічної поведінки.

Під час бесід було обговорено основні принципи та фундаментальні цінності академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; розглянуто види порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; наголошено на дотриманні принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; зазначена академічна відповідальність учасників процесу.