«Пацієнт-орієнтоване консультування»

18 листопада 2020
85

На кафедрі сімейної медицини і терапії 18 листопада 2020 року завершився цикл тематичного удосконалення «Пацієнт-орієнтоване консультування» з використанням елементів дистанційної освіти.

Курси були забезпечені протиепідемічними заходами у повному обсязі.

24 лікарів-слухачів успішно виконали програму циклу, прослухали лекції, які базувалися на сучасних міжнародних клінічних протоколах і наукових досягненнях.

У процесі самостійної підготовки курсової роботи лікарі мали можливість використовувати навчально-методичні матеріали та лекційні презентації, розміщені на сторінці кафедри сайту УМСА.

Лікарі-слухачі активно брали участь у дискусіях, обговорюючи складні клінічні випадки. Всі вони отримали посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення та 50 балів у портфоліо.