Студенти про якість та ефективність отримання медичної освіти в умовах дистанційного навчання

23 листопада 2020
146

З метою виявлення найкращого онлайн засобу проведення практичних занять співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) провели опитування. В анкетуванні взяли участь 76 студентів 3-го курсу медичного факультету № 1 та 2 УМСА.

Основним питанням, що тривожить майбутніх лікарів, є освоєння практичних навичок в період глобальної пандемії. 67.1% респондентів вказали відсутність доступу до пацієнта, як основну причину неефективного дистанційного навчання у медичному вузі. При цьому 71.2% студентів задоволені якістю викладання матеріалу на різних доступних сервісах.

Переважна більшість здобувачів вищої освіти погоджуються з тим, що для отримання теоретичних знань будь-яка навчальна платформа досить ефективна при наявності чіткого графіку роботи та постійного контакту з викладачем. Що стосується практичних занять, то будь-який веб-ресурс виявляється безсилим, оскільки практичні навички неможливо відпрацювати за відсутності доступу до пацієнта, або хоча б до спеціальних тренажерів.

Співробітники кафедри систематично читають онлайн лекції стосовно дотримання правил та норм академічної доброчесності. А це в умовах тотального дистанційного навчання має життєво важливе значення.