В академії створена, діє та модернізується навчально тренінгова база

05 січня 2021
463

Останні світові тенденції в організації надання медичної допомоги, а саме акцент на безпеці пацієнтів, вимагають нових підходів до вирішення проблеми медичних помилок та несприятливих подій у медичній практиці. Культура безпеки пацієнтів повинна стати ключовою складовою усіх систем що запроваджуються на національному, регіональному та госпітальному рівнях..

Тому з метою підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок лікарів і середнього медичного персоналу, а також забезпечення навчального процесу з лікарями-інтернами та студентами в Українській медичній стоматологічній академії, створена, діє та успішно модернізується навчально-тренінгова база. Вона представлена цілим рядом як мультидисциплінарних так і фахових тренінгових центрів.