Відбулося засідання Вченої ради

11 березня 2020
571

11 березня 2020 року відбулося засідання Вченої ради УМСА. Відкрив засідання ректор, професор Вячеслав Ждан. На початку він привітав завідувача кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими Олексія Лігоненка, доцента кафедри внутрішньої медицини №1 Наталію Третяк та асистента кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами Костянтина Прилуцького з ювілеєм та вручив Почесні грамоти виконавчого комітету Полтавської міської ради за багаторічну і плідну працю в освітній та медичній сфері, а також з нагоди ювілейної дати.

Серед головних питань на порядку денному був звіт проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професора Ігоря Скрипника про виконання умов Контракту на посаді за 5 років.

Зокрема, він зупинився на головних етапах розвитку післядипломної освіти за звітний період, а це:

-у зв‘язку із зростанням потужності науково-педагогічного потенціалу факультету післядипломної освіти, сучасного методичного і матеріально-технічного забезпечення, запровадження інноваційних метолів підготовки згідно із наказом ректора УМСА Вячеслава Ждана реорганізація факультету післядипломної освіти в ННІПО, а деканат факультету післядипломної освіти – в Адміністрацію ННІПО, збільшення кількості кафедр ННІПО з семи до дев‘яти, що зумовлено розширенням мережі підготовки фахівців на етапі безперервного професійного розвитку, підготовка слухачів на передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за спеціальностями «Дерматовенерологія» та «Неврологія», розширення мережі циклів спеціалізації з певних предметів, введення в програму лекційних курсів «Імунопрофілактика» та «Протидія насильству в сім’ї», впровадження суміжної дисципліни «Медичне право України» для лікарів-інтернів та слухачів ННІПО, лекційний курс із загальної військової підготовки та інш. Елементи дистанційної освіти впроваджені в навчальний процес циклів спеціалізації, передатестаційного та циклів тематичного удосконалення. Кафедрою дитячої стоматології ННІПО створена сторінка в мережі Facebook для отримання навчальної інформації з різних видів післядипломної підготовки. Інформація про важливі події, нагальні питання життя та здобутки колективу популяризується на інтернет ресурсах, телебаченні, ЗМІ.     Багаточисельну аудиторію мають пости співробітників інституту на сторінках Fаcebook та Instagram. Офіційна сторінка ННІПО на сайті академії своєчасно оновлюється та містить актуальну інформацію. Активно розбудовується сайт кафедри з елементами інтерактивного навчання і зворотного зв’язку з лікарями-інтернами і лікарями-курсантами та здійснено багато інших не менш важливих заходів для втілення стратегічних напрямків реформування післядипломної освіти до 2025 року.

Комісія позитивно оцінила роботу проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професора Ігоря Скрипника і запропонувала продовжити Контракт з ним   на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти на наступні 5 років. Вчена рада одноголосно проголосувала за це.

Серед інших питань порядку денного була також доповідь проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, професора Валерія Похилька про інформаційний простір Української медичної стоматологічної академії в умовах реформування вищої медичної освіти.

Вчена рада також розглянула конкурсні справи та заслухала звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.