Новини

12 червня 2020 року відбулась міжнародна відеоконференція «Актуальні питання діагностики та лікування в гепатології» у рамках заходів з нагоди міжнародного дня неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ).

Навчальна та методична робота кафедри дитячої стоматології в період карантину побудована на принципах оптимізації навчального процесу та впровадженні інноваційних технологій дистанційного навчання.

10 червня Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Українська медична стоматологічна академія уклали договір про співробітництво.