Відділ охорони праці36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23

Антоненко Олександр Іванович
Антоненко Олександр Іванович

Hачальник відділу

Филенко Тимофій Анатолійович
Филенко Тимофій Анатолійович

Інженер першої категорії з охорони праці

Відділ охорони праці УМСА створено згідно з Законом України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів направлених на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі трудової діяльності.

Працівники відділу в своїй діяльності керуються законодавством і нормативно-правовими актами України про охорону праці, колективним договором і нормативними актами по охороні праці, діючими в межах академії.

Згідно статті 15 Закону України «Про охорону праці» відділ охорони праці в структурі академії віднесений до основних підрозділів та підпорядкований безпосередньо ректору УМСА.

Відділ охорони праці взаємодіє з усіма структурними підрозділами і спеціалістами академії, представниками профкому з питань охорони праці.

Працівникам відділу охорони праці надано право видавати керівникам підрозділів обов’язкові для виконання приписи на усунення наявних порушень, зупиняти роботу обладнання у випадках порушень які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників, вимагати усунення від роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань та не мають допуску до відповідних робіт або не виконуючих вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

Основні напрямки діяльності відділу:

-Розробка і організація виконання перспективних і поточних комплексних профілактичних заходів, направлених на досягнення встановлених нормативів і підвищення рівня охорони праці, усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і інших загроз життю або здоров’ю працівників академії;

-Контроль за організацією навчання і первинної, при прийомі на роботу, а також періодичної, під час трудової діяльності, перевірки знань працівниками академії з питань охорони праці. Проведення вступного інструктажу всім новоприйнятим в академію на роботу;

-Надання методичної допомоги у розробці внутрішньо академічних нормативів з питань охорони праці, а також підрозділам академії в розробці і актуалізації інструкцій безпечної роботи по видам і професіям, їх реєстрація та облік;

-Проведення внутрішнього аудиту охорони праці, санітарно-гігієнічних і санітарно-побутових умов. Участь у роботі комісії з атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

-Контроль виконання працівниками академії вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, заходів розділу "Охорона праці" колективного договору, а також актів охорони праці, діючих в межах академії;

- Розробка пропозицій до розділу "Охорона праці" колективного договору; - Організація періодичних медичних оглядів працівників академії, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба професійного добору, а також осіб, молодших 21 року;

- Розслідування нещасних випадків виробничого характеру, професійних захворювань і аварій в академії.

Телефон відділу охорони праці 60-66-98
Антоненко Олександр Іванович – начальник відділу ОП
Филенко Тимофій Анатолійович – інженер 1 категорії з ОП