ОПП «Медицина»

Спеціальність 222 «Медицина»
Освітній рівень – другий ( магістерський) рівень вищої освіти
Освітня кваліфікація – магістр медицини
Освітні компоненти – внутрішня медицина, ендокринологія