ОПП «Медицина»

Спеціальність 222 «Медицина»
Освітній рівень – другий ( магістерський) рівень вищої освіти
Освітня кваліфікація – магістр медицини
Освітні компоненти – анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, медична біологія, клінічна анатомія