ОПП «Стоматологія»

Спеціальність 221 «Стоматологія»
Освітній рівень – другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня кваліфікація – магістр стоматології
Основні компоненти – пропедевтика терапевтичної та ортопедичної стоматології, хірургічна стоматологія